Ankarstiftelsens första Sida-finansierade projekt

Ankarstiftelsen driver, tillsammans med vår partner Fängelsemissionen i Medellin (PFC), projektet ”Center for Justice and Restorative Practices” (CJRP) som kommer att löpa under en treårsperiod (2019-2021) och finansieras med Sidamedel via Svenska Missionsrådet. Projektet är centrerat kring återställande av rättvisa och försoningsfrågor efter en brottssituation där ett eller flera offer kommit till skada.

Ett team på sex personer i Colombia (en projektledare, en administratör, tre socialarbetare och en advokat) arbetar tillsammans med vår projektkoordinator i Sverige för att skapa möjlighet till försoning mellan offer och förövare efter att en brottshandling har ägt rum. Båda parter möts i ett så kallat dialogmöte där offret får berätta om hur man drabbats och hur livet förändrats efter brottet medan förövaren får en chans att berätta om bakgrunden till sin handling och att be om förlåtelse.

Vi samverkar även med Universidad de Antioquia i Medellín som agerar rådgivare och stödjer i metodutveckling.

Resultatet efter två års arbete är 14 genomförda försoningsprocesser där ärendena erhölls genom åklagarmyndigheten i Medellín. Samt 52 så kallade ”dagliga konflikter” där 34 ärenden kommer från kriminalvårdsinstitutet i San José utanför Medellín och resterande 18 var försoningsärenden mellan två kriminella gäng i Barranquilla (Siete Bocas och Siete de Abril) som genomfördes med stöd från kommunens styrelse för samhällsåtgärder.

För frågor om projektet vänligen kontakta projektkoordinator Daniel Yttermalm.

null

Projektkoordinator - Daniel Yttermalm

Rapporter

Progress Report 2020