Ankarstiftelsens första Sida-finansierade projekt

Ankarstiftelsen driver, tillsammans med vår partner Fängelsemissionen i Medellin (PFC), projektet ”Center for Justice and Restorative Practices” (CJRP) som kommer att löpa under en treårsperiod (2019-2021) och finansieras med Sidamedel via Svenska Missionsrådet. Projektet är centrerat kring återställande av rättvisa och försoningsfrågor efter en brottssituation där ett eller flera offer kommit till skada.

Ett team på sex personer i Colombia (en projektledare, en administratör, tre socialarbetare och en advokat) arbetar tillsammans med vår projektkoordinator i Sverige för att skapa möjlighet till försoning mellan offer och förövare efter att en brottshandling har ägt rum. Båda parter möts i ett så kallat dialogmöte där offret får berätta om hur man drabbats och hur livet förändrats efter brottet medan förövaren får en chans att berätta om bakgrunden till sin handling och att be om förlåtelse.

Projektet är en viktig del i arbetet med fredsprocessen som pågår mellan den colombianska regeringen och FARC- gerillan. Vi samverkar även med Universidad Pontificia Bolivariana i Medellín som leder en rådgivande kommitté och stödjer i metodutveckling. För frågor om projektet vänligen kontakta projektkoordinator Daniel Yttermalm.

null

Projektkoordinator - Daniel Yttermalm