Enith brinner för barnen

En dag för många år sedan var sjuksköterskan Enith Diaz på väg hem från jobbet, när en hemlös pojke kom fram och tog hennes hand. Han fick följa med henne hem och sova där för natten. Nästa dag tog han med sig sin kompis. Det blev starten till barnhemmet i Medellín som drivs och sköts av JUCUM med eldsjälen Enith i spetsen. Från början tog man endast in gatubarn men nu tar man främst emot föräldralösa barn eller barn vars föräldrar inte har möjlighet att sköta vårdnaden av dem.

De hemlösas skyddande ängel

Rosa arbetar också på barnhemmet. Två kvällar i veckan tar hon med sig några frivilliga för att dela ut smörgås och varm choklad till stadens uteliggare. Med stor värdighet och respekt för dess integritet umgås man med de hemlösa, hjälper till att söka sjukvård för de som behöver och erbjuder kvällsfika åt dem som lagt sig för att spendera ännu en hopplös natt under sina plastskynken på trottoarerna längs med butiksfasaderna.

Hjälp Colombias gatubarn att få komma hem

2016 flyttade projektet in i sina nya lokaler. Lokalerna har en kapacitet för c:a 80 barn och uppfyller de nya myndighetskrav.

Bottenvåningen består av reception, kontor, matsal, kök, tvättstuga, badrum samt pojkarnas sovsalar.
Första våningen består i några kontor, allmän plats för aktiviteter, badrum samt flickornas sovsalar.
Översta våningen är bostad för alla volontärer som jobbar i barnhemmet.

Barnen trivs i sitt nya hem där dom får stöd med sina studier samt mycket kärlek.
Projektet stöttas av psykologer och socialassistenter som besöker barnen kontinuerligt.
Det dagliga arbetet med barnen sköts av personal och volontärer.
Många barn väljer att stanna kvar som volontärer efter att dom fyllt 18 år. För dessa ungdomar försöker Ankarstiftelsen stötta med stipendium så att dom även får en högskoleutbildning.

Största utmaningen är driften.

För att stötta arbetet kan du bli fadderförälder till ett av barnen eller så kan du även skänka en engångsgåva. Öronmärk det med JUCUM

Hälsobrigader

Colombia är ett land som drabbats av många konflikter.
JUCUM försöker att lindra smärtan bland befolkningen genom att anordna hälsobrigader på platser som staten inte riktigt når ut.
Hälsobrigaderna består i att under tiden av en vecka så besöker JUCUM ett samhälle och har med sig läkare, tandläkare, volontärer som delar ut mat och mediciner, juristhjälp, föreläsningar av olika slag mm.
Framför allt är syftet att visa befolkningen att dom inte är bortglömda. Att det finns människor som ser deras behov och är beredda att sträcka ut en hjälpande han.
Även du kan vara med och bidra. Skänk en gåva och öronmärk det hälsobrigad. Vi sänder ut pengar så att JUCUM kan införskaffa mediciner och mat.

Nytänkande då det gäller förlåtelse

Flyktingar får även möjlighet att processa sina svåra upplevelser under brigaderna. Detta gäller främst kvinnor som fått fly från sina hem där mannen blivit dödad. På ca 5 träffar får de berätta om sina svåra upplevelser och de får hjälp att ta emot kraft att hantera sin situation på ett nytt sätt. På så sätt får de en upprättad syn på sig själva och kan se förövarna som medmänniskor. Förlåtelsen stoppar den onda cirkeln av hat och hjälper Colombias barn att växa upp i ett fredligare samhälle.

Vill du bli fadderförälder?

    Rapporter

    2020 - Kvartalsrapport 4 2020 - Nyhetsbrev Oktober 2019 - Kvartalsrapport 4 2019 - Kvartalsrapport 1 2018 - Kvartalsrapport 4

    Projektets Hemsida

    www.ywammercy.com/

    Se filmen ”Living Hope” som visar hur en brigad kan gå till!