Vilka är vi?

La Aljaba, är en stiftelse med kristen värdegrund som har syftet att hjälpa barn i utsatthet. La Aljaba ser att barnen är de som är mest utsatta och som ofta tar störst skada när samhället inte fungerar. Vi tror att om vi hjälper dem, stärker deras självkänsla, ger dem kärlek, tid, kunskap och ett fungerande socialt sammanhang, kommer de att kunna bli personer som i framtiden hjälper till att förvandla området till något bättre och med större framtidshopp.

Var finns vi?

Vi befinner oss i Leticia som är huvudstaden för delstaten Amazonas i Colombia. Geografiskt sett finns vi i den sydligaste punkten i Colombia där vi gränsar till två länder, Brasilien och Peru. Amazonas är en region med stor social och biologisk mångfald på grund av sin geografiska placering, där regnskogen, som innefattar 40% av den colombianska landytan, tillhör ett gigantiskt område som kallas för världens lunga. Det enda sättet att komma till Leticia är med flyg eller båt, men båtresan tar en till två månader beroende på strömmen och vattennivån på bifloderna som ansluter till Amazonfloden.Alla varor kommer från inlandet eller andra länder.

En stor del av befolkningen tillhör olika etniska grupper av ursprungsbefolkningen. Många av dessa flyttar från sina byar till Leticia för att söka vård, arbete och utbildning för sina barn i hopp om ett bättre liv. Tyvärr hamnar de ofta i utanförskap och livet blir inte sällan sämre än då de bodde i sina byar. Det är ont om jobb i Leticia vilket skapar sociala problem som prostitution, drog- och alkoholmissbruk och etablering av kriminella organisationer.

Målgrupp

Vi arbetar med ungefär 100 barn från Leticia och närliggande kommuner som lever i stor utsatthet och fattigdom. Vi anser att det är viktigt att familjer håller ihop och att barnen får växa upp med sina föräldrar, men i de fall då barnen inte kan bo hos sina föräldrar har La Aljaba ett internat. Internatet har plats för 25 barn där de får mat och husrum samt tryggheten av närvarande vuxna 24 timmar om dygnet.

Vad arbetar vi med?

Vi jobbar inom följande fyra områden:

Kognitiv förmåga inom olika kunskapsområden. Barnen får stöd med läxläsning och eventuella behov eller svårigheter som har med skolgången att göra. De har även tillgång till olika kurser som musik, konst, trädgårdsarbete, teater och idrott.

Fysiskt. Barnen får mat som planerats av en dietist. De lär sig om personlig hygien och om hur viktigt det är att vårda sig själva. De lär sig även att ta hand om miljön, förebyggande aktiviteter för att förhindra våld, misshandel och missbruk av droger. De får läkarvård, tandläkarvård och möjlighet att prata med en psykolog. Vi förser även barnen med kläder och skor vid behov.

Andligt. Möjligheten att lära sig om en skapare och Hans roll i universum. De lär sig att ha en personlig relation med skaparen samt att alla är unika, värdefulla och har en uppgift i världen.

Socialt. De lär sig om rättigheter men även om ansvar. De lär sig om värderingar, om vikten av att ha en bra relation med andra människor och hur man hanterar konflikter. Man lär sig också om sin roll i samhället och att sin framtid utefter sina mål, drömmar och värderingar.

Ankarstiftelsen stöttar La Aljaba med fadderverksamhet

Knappt hälften av barnen på La Aljaba har fadderföräldrar i Sverige via Ankarstiftelsen. Självklart önskar vi och har som målsättning att alla barn ska ha en fadderförälder.

Är du intresserad kan du mejla till tilde.tengman@ankarstiftelsen.se så kommer hon att berätta hur det går och ge dig en presentation av ett fadderbarn.

2014 fick styrelsen i La Aljaba nyheten att de inte fick vara kvar i byggnaden som de tidigare drivit verksamheten. Arvtagare ville sälja fastigheten som tidigare lånats till La Aljabas verksamhet. Ankarstiftelsen har hjälpt till med att bygga ett nytt säte. En byggnation som motsvarar närmare 20 skolsalar som bekostats tack vare konserter i Habo och Tingsryd samt en gåva från Bert Karlsson. Dessutom har Ankarstiftelsen byggt ett vattentorn med filter så att barn och personal har fått rent vatten.

Vill du bli fadderförälder?