Vilka är vi?

La Aljaba, är en stiftelse med kristen värdegrund som har syftet att hjälpa barn i utsatthet.

Var finns vi?

Vi finns i Leticia som är huvudstaden för delstaten Amazonas i Colombia. Geografiskt sett finns vi i den sydligaste punkten av Colombia. Vi gränsar med två länder, Brasilien och Peru, och i en region med stor social mångfald på grund av sin geografiska placering. Regnskogen som innefattar 40% av den colombianska landytan tillhör ett gigantiskt område som kallas för världens lunga. Den enda sättet att komma till Leticia är med flyg eller båt. Båtresan kan ta från en till två månader beroende på strömmen och vattennivån på bifloderna som ansluter till Amazonfloden.

Alla varor kommer från inlandet eller andra länder. En stor del av befolkningen tillhör olika etniska grupper av ursprungsbefolkningen. Många av dessa flyttar från sina byar in till Leticia för att söka vård, arbete och utbildning för sina barn.  Tyvärr hamnar de ofta i utanförskap och får det sämre än då de bodde i sina byar och i varje fall hade mat att äta. Det är ont om jobb i Leticia vilket skapar sociala problem som prostitution, drog- och alkoholmissbruk och etablering av kriminella organisationer.

La Aljaba stiftelsen anser att…

…barnen är de som är mest utsatta och som ofta tar störst skada när samhället inte fungerar. Vi tror att om vi hjälper dem, styrker deras självkänsla, ger dem kärlek, tid, kunskap och ett fungerande socialt sammanhang kommer de att kunna bli personer som i framtiden hjälper till att förvandla området till något bättre och med större framtidshopp.

Målgrupp

Vi arbetar med ungefär 100 barn från Leticia och närliggande kommuner som lever i stor utsatthet och fattigdom. 25 av dessa barn bor på vårt internat.

Vad arbetar vi med?

Vi jobbar inom följande fyra områden

Kognitiv förmåga inom olika kunskapsområden. Barnen får stöd med läxläsning och eventuella behov eller svårigheter som har med skolgången att göra. De har även tillgång till olika kurser som musik, teckning/målning, trädgårdsarbete mm.

Fysiskt. Barnen får mat som planerats av en dietist. De lär sig om personlig hygien och om hur viktigt det är att vårda sig själva. De lär sig även att ta hand om miljön, förebyggande aktiviteter för att förhindra våld, misshandel och missbruk av droger. De får läkarvård samt tandläkarvård. Vi förser dem med kläder och skor..

Andligt. Möjligheten att lära sig om en skapare och Hans roll i universum. De lär sig att ha en personlig relation med skaparen samt att alla är unika, värdefulla och har en uppgift i världen.

Socialt. De lär sig om rättigheter men även om ansvar. De lär sig om värderingar, om vikten av att ha en bra relation med andra människor och hur man hanterar konflikter. Man lär sig också om sin roll i samhället och att planera framtiden.

Ankarstiftelsen stöttar La Aljaba med fadderverksamhet

1/3 av barnen har fadderföräldrar i Sverige. Självklart önskar vi och har som målsättning att alla barnen skall ha en fadderförälder.
Är du intresserad kan du mejla  till cecilia.ideskog@ankarstiftelsen.se så kommer hon att berätta hur det går till och ge dig ett beteckningsnummer som identifierar ditt fadderbarn.

2014 fick styrelsen i La Aljaba nyheten

att dom inte fick vara kvar i byggnaden som dom tidigare drivit verksamheten. Arvtagare ville sälja fastigheten som tidigare lånats till La Aljabas verksamhet.
AS har hjälpt till med att bygga ett nytt säte. En byggnation som motsvarar närmare 20 skolsalar som bekostats tack vare konserter i Habo och Tingsryd samt en gåva från Bert Karlsson.

Dessutom har AS byggt ett vattentorn med filter så att barn och personal har fått rent vatten.

Vill du bli fadderförälder?