Ankarstiftelsen i samarbete med Fängelsemissionen erbjuder mikrolån till
kvinnor som vill starta företag i Medellín

Vi riktar oss främst till kvinnor som suttit i fängelse och till kvinnor
vars män avtjänar långa fängelsestraff. Dessa kvinnor och deras familjer
lever ofta under svåra förhållanden, främst ekonomiskt och tillhör en av
samhällets allra mest utsatta grupper. De är ofta både duktiga och
driftiga men får ingen chans att visa vad de går för.

Behovet är enormt och vi ser mikrolånsprojekten som en strategisk och
långsiktig insats för de familjer som vill få ett bättre liv genom att
starta eget företag. Många av våra tidigare låntagare är mycket
framgångsrika och driver idag verksamheter med flera anställda. Hjälp oss
att hjälpa en kvinna förverkliga sin dröm. En mikrokredit är på 4000:- som
du kan sätta in som en engångsgåva eller fördela det på 20 avbetalningar
på 200:- vardera. På så sätt har du hjälpt en kvinna och hennes familj
till en ljusare framtid. Hör av dig till oss idag om du vill ha mer
information om, eller bidra till mikrolånsprojektet.

Mikrolånsprojektet

som i Colombia kallas ”Fondo Rotatorio” (Revolving Fund) är ett socialt
program med syftet att generera mikrokrediter för kvinnor med
fängelsebakgrund eller som lever i utsatthet. Det skall vara kvinnor som
har produktiva affärsidéer för att skapa sysselsättning samt bidra till
familjens ekonomi.

Målgrupp:
 • Hustru, mor, mormor eller syster till den som är frihetsberövad. Eller
  om hon själv varit frihetsberövad.
 • Kvinnor i en sårbar situation. Att deras ekonomiska stabilitet är
  instabil eller i fara
 • Ensamstående kvinnor som varit offer för tvångsförflyttning (interna
  flyktingar) eller offer för våld.
 • Kvinnor som har en konkret affärsidé relaterad till sina påvisbara
  färdigheter och kunskaper inom viss konst eller handel.
Aktiviteter som hålls under året med deltagarna:
 • Entreprenörskapsmässor på kommunnivå (Viktigt att nämna att Medellin är
  Colombias näst största stad med 2,5 miljoner invånare).
 • Firar morsdag med en gemenskapsdag
 • Utbildning/workshops i frågor relaterade till självkänsla, livsprojekt,
  utbildning i konst och hantverk, frustrationstolerans, arbete under
  tryck, bland andra.
 • Utbildning med SENA för att bygga upp eller utveckla affärsidén. (Sena
  är ett statligt utbildningscenter)
 • Lojalitetsplan som avser vilken nivå varje mikroentreprenörer har nått:
  GULD-, SILVER- eller PLATINUM.
 • Hembesök för investeringsverifiering, uppföljning eller planeringsbesök.
 • Gemenskapsdag vid årets slut med prisutdelning till dem som nått olika
  nivåer i lojalitetsplanen.
 • Olika event med syftet att stärka kvinnornas självförtroende och
  självkänsla.
 • Lärjungaskola (frivilligt till alla kvinnorna som är intresserade)
Påverkansarbete

Under 13 år har vi beviljat cirka 461 mikrokrediter vilket indikerar att
461 familjer har direkt påverkats. Vi har bidragit till att förbättra
livskvaliteten för cirka 1844 personer. Detta har gjort det möjligt för
oss att bidra till familjernas ekonomi, att mödrar arbetar hemifrån och
tillåter dem att ta hand om sina barn, vilket bryter den kriminella
cykeln.

Länkar

Besök våra nätverk på Facebook