Onsdagen den 16 december kl 15:00 svensk tid, öppnade senaten i Colombia ett extra sammanträde, som sändes live över hela nationen. Det gällde offentligt erkännande av tre personer som bidragit till en bättre samhällsrelation i Colombia. Orden de Caballero, eller riddarkors på svenska, delades ut till Börje Erdtman, Sverige, ordförande i Ankarstiftelsen. Lacides Hernandez, ordförande i Prison Fellowship Colombia och Andrew Corley, Storbritanien, ordförande i Prision Fellowship International.

Erkännandet lyfte fram insatser i försoningsarbetet och inom fångvården i Colombia, men även andra sociala insatser bland barn, vattenrening och skolbyggen.

De tre hedersutmärkelserna understryker den stora insats som dessa personer gjort för att upprätta och återuppbygga internernas familjer och för att försona brottsförövare med brottsoffer,” säger Senator Eduardo Pacheco som var initiativtagare och ledde den formella utdelningen av utmärkelserna.

Hela ceremonin hölls på distans över videokonferens. I sitt tacktal berättar Börje om sitt första möte med Colombia som kom att bli som 12-åring genom Gustav Bolinders bok om de vitklädda indianerna på Sierra Nevada de Santa Marta.

Jag köpte hans bok och jag ville följa i hans fotspår. Tyvärr dog han strax efter och lämnade inga spår,” säger han med glimten i ögat.

Trots det kom Börje många år senare att vandra uppför samma snötäckta berg och bekanta sig med samma indianstam åt vilka han byggde en skola. Vidare talade han om arbetet som pågått i Colombia sedan mitten av 90-talet.

För närvarande finns det bland annat 230 skolor, mikrolån för kvinnor, fotbollsskolor för barn och ungdomar, dricksvatten, stipendier, oaser i fattiga stadsdelar, mat för flyktingar och rehabilitering av fångar. Vi har också hjälpt till att skapa fred i omöjliga situationer och många andra saker. Vi fortsätter och detta ger oss mycket glädje och energi.”

Hela tacktalet finns att se och höra i videon nedan.