Introduktion

Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.

Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar. I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.

Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.

Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

null

Börje Erdtman

Ordförande & Grundare

Organisation och ansvarsområden

Styrelsen har möten 3- 4 gånger per år och går då igenom status på  ekonomi och projekt/ansvarsområden samt diskuterar framtidsfrågor. Arbetets inriktning och utformning påverkas i stor utsträckning av sponsorer och personer som engagerar sig i de olika projekten. Det finns en ”lös struktur” av ”Ankarstiftelsens Vänner” med mejlutskick och informationsträffar. Det senaste åren har vi ett STORFORUM i Örebro i augusti månad som vi samlar sponsorer och medarbetare för att diskutera nästkommande års målsättningar

Vision

Nöden är inte större än att vi klarar av den!
Med gåvor från oss som lever i överflöd vill vi göra så mycket som möjligt för att byta fattigdom mot framtidshopp, människovärde och livsglädje!!

Bakgrund och historia

Initiativet till Ankarstiftelsen togs 1996 av Sven Bergholm och Börje Erdtman. Arbetet startade med fadderbarnsverksamhet i Blumenau i Brasilien. Arbetet har utvecklats och utökats i rask takt, och numera består grundverksamheten i skolor, vatten, fotboll och fängelsearbete.

Sommaren 1996 tog Sven Bergholm kontakt med Börje Erdtman och berättade om sin nya ide´ att starta en insamlingsstiftelse. Sven hade då arbetat för ” Bröd till bröder” med insamlingar till nödlidande i världen, under många år. Svens ide´ var att förmedla pengar från företag, föreningar och privatpersoner m.fl. till olika projekt. Börje hade redan då börjat resa till Colombia och varit med och byggt hem för gatubarn. En styrelse samlades bland vänner och bekanta och arbetet startades med att värva fadderbarnsföräldrar till barn i slumområden i Blumenaus utkanter i Brasilien. Vid den första offensiven hade vi stor hjälp av en grupp herrar som kallade sej ”Solistkvartetten” och på deras konserter fick vi tillfällen att värva understödjare. Arbetet utvidgades och snart hade vi fadderbarn i Medellin, Colombia och bland indianbarn i Amazonas. Varje år förmedlades flera hundra tusen kronor, som blev livsviktiga för barnen. Många av dem skulle ha varit gatubarn om inte stödet hade förmedlats till dem. Utvecklingen för Ankarstiftelsen fortsatte och tidigt kom även stödet för fängelseorganisationen igång. Här gällde det att med hjälp av det kristna budskapet förvandla kriminella människor. Nu kan man räkna dem i tusental som fått hjälp. Sven Lindbom kom till vår hjälp med sina intressanta husbyggnadsidéer och redan 2007 fanns ett 25-tal skolor på plats i Amazonas där flera tusen barn får sin undervisning. Fotbollsprojekt bland barn i slumområden är en annan förgrening av verksamheten. Fotbollsskolorna startade tillsammans med en amerikansk organisation som redan hade påbörjat ett projekt. Vattenprojektet startade med brunnsborrning i Amazonasområdet. 2006 gjordes den första vattenreningsanläggningen av två studenter, via KTH ( Kungliga Tekniska Högskolan).

Ankarstiftelsens  stöd och  arbete har utvecklats på flera olika områden, tex mikrokrediter till kvinnor vars män sitter i fängelser och på senare tid gomspaltsoperationer för gatubarn, som aldrig annars skulle fått chansen till ett bättre liv.

Ansvarsområden

Hitta kontaktpersoner inom Ankarstiftelsens ansvarsområden under Om oss – Styrelsen / Medarbetare

Information om de lokala samarbetspartners och ansvariga
Område Lokal samarbetspartner Lokalt ansvarig
Skolor Iglesia Centro de Fe y Esperanza, Misión Panamericana de Colombia, Leticia Amazonas Carlos A Gomez Lopez
Fotboll Confraternidad Carcelaria de Colombia, Medellín Mariano Zea
Fängelser Confraternidad Carcelaria de Colombia, Medellín Lácides Hernández
Vatten Iglesia Centro de Fe y Esperanza, Misión Panamericana de Colombia, Leticia Amazonas Milena Clavijo
Fred och försoning Fredshuset Medellín, Colombia Francisco Galán, Mariano Zea
Fadderbarn Amazonas Iglesia Centro de Fe y Esperanza, Misión Panamericana de Colombia, Leticia Amazonas. Carlos A Gomez Lopez, Pilar Ruiz
Fadderbarn Projekt “Pa Mi Barrio” Fadderprojekt Medellín “Pa Mi Barrio” via Cielos Abiertos, Colombia Deisy Canavera och Ronny Boden
Fadderbarn Brasilien SBAH Blumenau SC, Brasilien Adriana Lima
Fadderbarn Medellín Medellín, Antioquia – Colombia Enith Díaz – JUCUM, Alba Luz Cuello Atencia – Nuevas Criaturas
Mikrolån Confraternidad Carcelaria de Colombia, Medellín och Barranquilla Medellín: Nohemy Quiñonez, Ana Leticia Cuesta Palacios. Barranquilla: Luz Mila Jimenez Cantillo
Barnhem och gatubarn Juventud con una Mision, JUCUM, Medellín Enith Díaz
Sjukvård – Hälsobrigad Iglesia Centro de Fe y Esperanza, Misión Panamericana de Colombia, Leticia Amazonas Chirleydi Rondon Prado
Sjukvård – gomspaltsprogram Clinica Nord, Por la salud de los niños – Medellin Adriana García
Stipendium Universidad del Norte Barranquilla, Leticia y Medellin Barranquilla: María del Pilar Yepes Rubian, Medellin: Enith Díaz, Leticia: Pilar Ruiz
Barnhem i Leticia Lucy Palma i Colombia
Skaparverkstaden Maria Isabel

Insamlingskontroll

Som innehavare av 90-konto kontrolleras Ankarstiftelsen av Svensk Insamlingskontroll

Vårt plusgironummer är 90 14 01-0. På Svensk Insamlingskontrolls hemsida kan du få tillgång till Ankarstiftelsens nyckeltal, t.ex. summa intäkter, kapital, kostnader och utbetalningar.

”90–kontot är för givaren en bekräftelse på att insamling av medel sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader” ( utdrag från Svensk Insamlingskontroll’s hemsida.).

Var vi finns i Sverige

Stiftelsens säte finns i Mölltorp, Karlsborgs kommun. Flera styrelsemedlemmar finns runt Örebro. Många möten och samlingar hålls på LivIn’s vandrarhem och hotell, där det också numera erbjuds soppluncher där ett visst bidrag ges till Ankarstiftelsens arbete. Second handbutik: Örebro.

Var vi finns i världen

Genom årens lopp har Ankarstiftelsen gjort insatser på olika ställen i världen. Vårt fokus är Colombia men då lämpliga samarbetsprojekt har dykt upp har vi framför allt byggt skolor på andra platser. Vi vill att den enkla metoden att bygga skolor och vattenreningsanläggningar på ska spridas vidare.

Bolivia – Skolor
Brasilien – Skolor
Colombia – En Droppe i havet
Costa Rica – Skolor
Malaysia – Skolor
Kenya – Skolor
Nepal – Skolor
Pakistan – Skolor
Peru – Skolor och vattenprojekt
Afghanistan – Vattenprojekt
Mexico – Skolor
Bangladesh – Vattenprojekt