Vilka är vi?

Pa`mi Bario är ett socialt projekt i stadsdelen 8 de Marzo som är en av Medellins farligaste områden. Befolkningen lider av olika problem som extrem fattigdom, tvångsförflyttningar, hot och saknad av infrastruktur.
Projektets motto är: Hjälp oss att hjälpa – ”Ayúdanos a ayudar”!
Detta är en inbjudan till lokalbefolkningen och även till andra samhällsaktörer. Syftet är att gemensamt driva detta projekt för att ge lokalbefolkningen hjälp till självhjälp.
Genom ett omfattande utbildningsprogram som genomförs av utbildade volontärer baseras vårt arbete på kristna värderingar och med målsättningen att säkra lokalbefolkningens grundläggande rättigheter.
Projektet vill lämna ett arv i denna stadsdel att alltid bevara fred och att gemensamt bidra till social förändring.

Arbetet består i att erbjuda barnen fritidsaktiviteter som formar dem till goda medborgare med kunskap om sina rättigheter och skyldigheter.
En stor del av barnen som växer upp i området lider av undernäring och svårigheter med sin skolgång.
Pa`mi barrio erbjuder lunch till 114 barn från måndag till fredag som följs upp av en dietist.
Alla barnen som deltar i projektet har kunnat visa på bättre studiekapacitet efter att dom fått en balanserad kost.
Förutom mat så får barnen hjälp med sina läxor och dom får ta del av de olika aktiviteter som projektet erbjuder:

 • Språklektioner i engelska och portugisiska
 • Dans
 • Teater
 • Musik
 • Datakunskap
 • Bibliotek
 • Lekhörna (ludoteca)

Förutom undernäring så är det många barn som har utsatts för traumatiska upplevelser. Dessutom är det få barn som har ett socialt nätverk som ger dem de skydd som dom behöver.
Pa`mi barrio har blivit en fristad för dessa barn som här får lära sig att drömma och våga tro på sig själva.
Alla barnen samt familjemedlemmar har tillgång till projektets psykolog som en del av arbetet. Detta är gratis och frivilligt.

Stipendium: ett 30 tal barn inom projektet har fått ett stipendium. Även om det finns skola i området så är det inte samma kvalité som privata skolor. Pa`mi Barrio vill skapa en ny kultur bland barnen och utbildning är den bästa vägen. Stipendiet består i att barnen får:

 • Betald månadsavgift i en privat skola
 • Skoluniform
 • Skor
 • Skolmaterial
 • Skolskjuts
 • Examensfest/middag vid studenten

De flesta av stipendiaterna är de som visar på bäst resultat i sina klasser. Detta påvisar att om man bara får rätta förutsättningar så har vi alla möjlighet att utvecklas.

Om du vill stötta detta projekt kan du ge en gåva och öronmärka det med Pa`mi barrio.
Du kan även bli fadder till ett av barnen (250:- mån) eller stötta en stipendiat (750:- mån)

Vill du bli fadderförälder?

  Projektets Hemsida

  pamibarrio.weebly.com