Sponsring & Priser

Vill du sponsra vår verksamhet

i månaden
200
kronor
Månadsgivare
Ditt regelbundna bidrag kommer att gå till att adressera de mest påtagliga utmaningarna och hjälpa de som behöver det allra mest. Varje månad kommer ditt stöd att användas för att finansiera projekt och insatser som har en omedelbar och varaktig effekt på människors liv.
2400 kr per år
i månaden
215
kronor
Mikrolån
Din gåva kommer att hjälpa kvinnor att förverkliga sina drömmar och bygga upp sina egna företag. Genom att ge dem tillgång till mikrolån ger du dem inte bara ekonomiskt stöd, utan också verktygen och möjlighe- terna att lyfta sig själva och sina familjer ur fattigdomen.
Engångssumma 4300 kr
i månaden
300
kronor
Fadderbarn
Ditt bidrag kommer att användas för att tillhandahålla näringsrik mat, tillgång till utbildning, hälsovård och andra grundläggande behov som dessa barn annars inte skulle ha råd med. Du kommer att vara en pålitlig följeslagare i deras resa genom livet och ge dem den trygghet och stabilitet de förtjänar.
3600 kr per år
i månaden
600
kronor
Stipendiater
Ditt stöd kommer att hjälpa unga colombianska studenter att få utbildning, mentorprogram och yrkesvägledning för att uppfylla sina drömmar och nå sin fulla potential. Du bidrar till att forma en stark och framgångsrik nästa generation av colombianska ledare och skapar en bättre framtid för hela Colombia.
7200 kr per år
engångsumma
1000
kronor
Vatten
Ditt bidrag används för att rena vattenkällor, installera filter och utföra regelbunden service, vilket ger familjer tillgång till drickbart vatten. Genom att bryta cirkeln av sjukdom och fattigdom skapar du hälsa och möjligheter för de mest sårbara. Varje droppe räknas - ge din gåva idag och förvandla liv med rent vatten.
i månaden
3500
kronor
Fängelsearbetare
Nu har du möjligheten att bli en månadsgivare och stödja våra hjältar som arbetar inom fängelserna för att förvandla fångarnas liv. Din insats har en långtgående effekt på individer och samhället genom att minska återfall i brottslighet och skapa en tryggare och mer inkluderande samhällsmiljö för alla.
42000 kr per år
engångssumma
10000
kronor
LKG-spalt operation
Ditt stöd kan ge nya leenden till barn med läpp-, käk- eller gomspalt. Varje 500:e barn föds med denna missbildning, där näsa, överläpp, överkäke eller gom inte växer ihop som det ska. Men genom att stötta LKG-spalt operationer kan vi ge dem en andra chans till ett normalt liv. Varje bidrag är en investering i deras framtid.
engångssumma
47000
kronor
Medelstor : 60000 kr
Stor : 72000 kr
Toalett
Nästan 3 av 10 människor på landsbygden saknar tillgång till anständiga toaletter. Genom ditt stöd kan vi skapa renare och tryggare miljöer för barnens utbildning. Din hjälp möjliggör att de kan fokusera på sina studier utan oro för hygieniska utmaningar. Tillsammans skapar vi en ljusare framtid genom att bidra till toalettbyg- gen på skolor i Colombia.
engångssumma
77500
kronor
2 salar : 135000 kr
3 salar : 180000 kr
Extra sal : 50000 kr
Matsal & kök : 180000 kr
Skolsal
Ditt stöd är avgörande när vi bygger skolor där de behövs som mest, särskilt bland urbefolkningen. Vårt fokus ligger på att nå avlägsna byar, flyktingläger och slumområden i Amazonasregionen och Norra Colombia. Vi tar hand om materialkostna- der, transporter och byggled- ning, medan skolmyndigheterna ansvarar för tomt, drift och underhåll.
engångssumma
150000
kronor
Företagslogga
på uniform under ett år
Guld sponsor
Genom att sponsra våra fotbollsprojekt och våra "Oaser i slummen", kan du hjälpa oss att stötta barn och ungdomar som bär på trauma och ångest efter svåra upplevelser. Vi erbjuder tröst, omsorg, fotbollsträningar, psykosocial uppföljning samt läxhjälp, språkundervisning, data, konst, sexualundervisning och duktiga ledare som lyssnar. Din sponsring kan göra en stor skillnad i deras liv.
ankarstiftelsen logo