Enith brinner för barnen

En dag för många år sedan var sjuksköterskan Enith Diaz på väg hem från jobbet, när en hemlös pojke kom fram och tog hennes hand. Han fick följa med henne hem och sova där för natten. Nästa dag tog han med sig sin kompis. Det blev starten till barnhemmet i Medellín som drivs och sköts av JUCUM med eldsjälen Enith i spetsen. Från början tog man endast in gatubarn men nu tar man främst emot föräldralösa barn eller barn vars föräldrar inte klarar av försörjningen.

De hemlösas skyddande ängel

Rosa arbetar också på barnhemmet. Två kvällar i veckan tar hon med sig några frivilliga för att dela ut smörgås och varm choklad till stadens uteliggare. Med stor värdighet och respekt för dess integritet umgås man med de hemlösa, hjälper till att söka sjukvård för de som behöver och erbjuder kvällsfika åt dem som lagt sig för att spendera ännu en hopplös natt under sina plastskynken på trottoarerna längs med butiksfasaderna.

Hjälp Colombias gatubarn att få komma hem

För närvarande står omkring 100 barn i kö för att få komma till barnhemmet som under många år haft problem med sina lokaler. För att uppfylla de nya myndighetskrav som ställts på höjd standard av byggnad, kök, bad- och sovrum har man bestämt sig för att flytta till en annan lokal som skänkts till barnhemmet. Även den nya lokalen är i stort behov av renovering och mycket arbete återstår innan man kan inviga det nya barnhemmet som ska ha fyra våningar. En för flickor, en för pojkar, en för anställda och en för gästande volontärer. Det finns ett ständigt behov av såväl ekonomiska medel som volontärer som kan hjälpa till med skötsel av barnen men också med bygget av det nya barnhemmet. Kontakta oss om du vill hjälpa Colombias gatubarn att få komma hem.

Socialt Arbete – JUCUM

Socialt Arbete – Pa'mi Barrio

Hälsobrigader