Byfaddrar

I byarna längs Amazonfloden finns tre grupper med totalt omkring 200 fadderbarn. De flesta bor i ursprungsbyarna Puerto Rico och Puerto Triunfo, två välskötta byar några timmar upp längs floden från den större staden Leticia. Pengarna som kommer in via fadderbarnsprojektet används gemensamt för alla barn i dessa byar. Till exempel drivs ett bageri och ett skolkök där man ser till att alla byns barn får ett riktigt mål mat om dagen. Under 2022 användes en del av pengarna till att bygga en ny förskola i Puerto Triunfo, så att de mindre barnen fick en trygg miljö att vistas i om dagarna. Andra användningsområden för pengarna är för skolmaterial till både skola och förskola.

Fadderprojektet i Leticia

Ankarstiftelsen ger även ekonomiskt stöd till barn som bor i utsatta områden i och omkring Leticia. Här betalas fadderbarnsbidragen ut direkt till familjen från våra samarbetsorganisationer La Aljaba och Entropika. Dessa barn lever under mycket knappa förhållanden och det är ingen självklarhet att de får ett mål mat om dagen eller möjlighet att gå i skolan. Bidraget på cirka 300 SEK, vilket utgör ungefär tre dagslöner för en person i Colombia, är mycket uppskattat och gör stor skillnad för hela familjen.

Fadderprojektet i Medellín

Genom projektet Children of Prisoners i Medellín syftar vi till att minska den psykosociala och känslomässiga påverkan som barn och ungdomar upplever till följd av att familjemedlemmar sitter i fängelse samt extrem fattigdom. Vi jobbar för att främja de mest väsentliga behoven inom områdena utbildning, säkerhet, hälsa och andlighet.

Fadderbarnen är barn i alla åldrar upp till 18 år vars förälder eller annan vårdnadshavare är frihetsberövad och som därav befinner sig i låga socioekonomiska grupper. Dessa barn råkar ofta ut för problem i form av exempelvis risk för misshandel och missbruk, risk att hoppa av skolan, låg självkänsla, posttraumatisk stressyndrom, risk att bli offer för människohandel, sexhandel och gängvåld samt diskriminering.

I projektet jobbar vi för att kunna garantera grundläggande rättigheter för barnen, samt för att belysa och rapportera handlingar som hotar liv och integritet. Vi informerar även barnets vårdnadshavare om vart man ska vända sig i händelse av kränkning av barnets rättigheter. Några konkreta exempel på vad vi jobbar med är att ge tillgång till och uppföljning av utbildning, månatlig kontakt med barnen och vårdnadshavare, hembesök, individuellt och familjepsykologiskt stöd, hantering av ärenden, matstöd, vägledning vid medicinska ärenden och medling mellan de parter som är involverade i barnets liv.

Ansvariga handledare är Arelis Cisneros och Oscar Blanco

Med en ny termin kommer stora utgifter

Den offentliga skolan i Colombia är gratis men allt skolmaterial, såsom skrivblock, böcker, pennor och skoluniform inhandlas av föräldrarna själva. Har man inte allt som behövs är man inte välkommen till skolan. Fadderbarnsbidragen gör en stor skillnad för de familjer som har det svårt ekonomiskt och kan betyda skillnaden mellan om ett barn får en utbildning eller inte. Det är inte ovanligt att faddrarna vill skicka med presenter till sina fadderbarn, paketen delas ut under en stor fest som hålls i samband med volontärresorna. Resenärernas väskor brukar vara överfyllda med kläder, fotbollar, gosedjur och annat fint och glädjen bland barnen är enorm när dessa delas ut.

Fadderprojektet i Medellín bygger på kärlek och omsorg

Upplägget av fadderbarnsverksamheten i Medellín är ett annat än fadderstödet till Amazonas. Verksamheten har sin bakgrund i historien om en liten flicka som levde med sin kriminelle far efter att modern gått bort. En dag kom flickans moster på besök och överöste flickan med kärlek och närhet. Men snart var moster borta. Hon hade rest hem till Bogotá. När flickan fick veta detta satte hon sig på bussen och reste elva timmar för att finna den enda människa som visat henne kärlek och omsorg. Hon hittade aldrig sin moster. Busschauffören släppte av henne i ett slumområde där hon fick leva vidare på egen hand. En tid senare hittades hon av några svenska volontärer som tog henne till ett barnhem. När hon fick frågan om hon hade rymt ifall hon hade haft någon som brydde sig om henne på samma sätt som mostern hade gjort, så svarade hon att det hade hon aldrig gjort.

Extramammor ger kramar och stöd

Ansvariga för verksamheten i Medellín heter Alba och Gustavo. Alba leder ett team på frivilliga ”extramammor” och Gustavo är en psykologistuderande som hjälper till på fritiden. Man gör omkring tjugo hembesök i veckan och diskuterar relationer, andlighet, ekonomi och sjukvård med familjerna Fokus ligger på att fadderbarnen får besök av en ”extramamma” som ger värme och kramar men också ser till de behov som familjen har. T.ex. används fadderpengarna till skoluniformer, skolmaterial och medicin men det kan också vara hjälp till ett nytt plåttak, en fest för barnen eller lägerverksamhet.

Vill du bli fadderförälder?
Så här går det till
  1. Första steget är att visa intresse genom att kontakta oss via formuläret nedan.
  2. Respektive fadderansvarig kommer att skicka dig information om ett barn samt beteckningsnummer som skall finnas med vid inbetalningarna.
  3. Du väljer om betalning sker en gång för hela året eller månatligen. Den rekommenderade summan är 250:-/mån
  4. Två gånger om året kommer du få ett personligt brev från barnet (på spanska), en teckning och en gång om året en bild på barnet.

Fadderförälder

× {{ message }}

{{ message }}