Prison Fellowship Sweden

Fängelsearbete i Sverige
Bild på utsträckt hand

Om projektet

Ankarstiftelsen har under många år bedrivit fängelsearbete i Colombia med mycket goda resultat. Vi har ofta fått frågan om det bedrivs någon verksamhet i Sverige. I början av 2020 bildades en arbetsgrupp som verkar inom svenska häkten och anstalter och sedan första augusti finns vi representerade på sju platser i Stockholms-området. I december fick vi det glädjande beskedet att Ankarstiftelsen godkänts som svensk representanten för den kristna organisationen -Prison Fellowship International. Det innebär att vårt anstaltsarbete blir en del av ett världsomspännande nätverk som i dagsläget finns representerat i över 140 länder. På så sätt har vi inte bara möjlighet att ta del av internationella program, utbildningar och kurser. Vi kan också vara behjälpliga i de fall då det finns ett utvisningsbeslut efter avtjänat straff. Då har vi möjlighet att förmedla kontakter i hemlandet som kan stötta dem vid hemkomsten. Vi har även ett stort kontaktnät av andra hjälporganisationer som vi kan förmedla kontakt med utifrån de behov som finns hos den intagne.

Verkar för tron på en förändring

Verksamheten består av program, motivationsgrupper och samtal med enskilda individer. Vi som arbetar inom PFS har många års erfarenhet av möten med intagna och deras behov. Vi vet att många av de som sitter på våra anstalter och häkten längtar efter ett fungerande liv fritt från kriminalitet och droger. Samtidigt är det alltid svårt att ändra gamla invanda mönster, särskilt om individen själv inte vågar tro att det är möjligt. Kanske har man försökt både en och två gånger på egen hand och misslyckats. Vi arbetar i första hand med att förmedla en tro och ett hopp om att en förändring faktiskt är möjlig. Metoderna som visat sig mycket framgångsrika bygger på tolvstegsfilosofin och riktar sig både mot missbruk och kriminalitet. Vi arbetar utifrån ett holistiskt tankesätt och utöver tillhandahållande av verktyg för att bryta med gamla drivkrafter och tankemönster krävs ofta även hjälp rent praktiskt. Det kan gälla till exempel bostad, arbete, utbildning, ekonomi/skuldsanering och själavård.

Rapporter

Vill du stötta projektet

På sikt är ambitionen att utöka verksamheten geografiskt då vi vet att behoven är stora. Vill du vara med och bidra ekonomiskt för att göra detta möjligt?

Ge en gåva
  • Plusgiro: 90 14 01-0
  • Bankgiro: 901-4010
  • Swish: 123-901 40 10
QR Kod för swish
Märk inbetalningen: PFS
Tack för din gåva.

Kontakta oss

Om du har frågor gällande vårt arbete är du välkommen att kontakta oss:

Bild på telefon

Telefon

010-424 06 46

Bild på Thomas Lundgren

Thomas Lundgren

thomas.lundgren@ankarstiftelsen.se

Bild på Katarina Mossberg

Katarina Mossberg

katarina.mossberg@ankarstiftelsen.se

Bild på Anders Berggren

Anders Berggren

anders.berggren@ankarstiftelsen.se

Bild på Thomas Folcker

Thomas Folcker

thomas.folcker@ankarstiftelsen.se

Bild på Stephanie Neve

Stephanie Neve

stephanie.neve@ankarstiftelsen.se

Bild på Jacob Fraiman

Jacob Fraiman

jacob.fraiman@ankarstiftelsen.se

Bild på Alex Bengtsson

Alex Bengtsson

alex.bengtsson@ankarstiftelsen.se

Bild på Christer Ekenstein

Christer Ekenstein

christer.ekenstein@ankarstiftelsen.se

Ankarstiftelsen logga