Stipendier

Utbildning är vägen till ett välutvecklat och fungerande samhälle. I Colombia är grundskolan gratis och tillgänglig för alla upp till 15 års ålder, däremot kostar studier på högskole- och universitetsnivå mycket pengar vilket få har råd att betala. Vi på Ankarstiftelsen vill därför göra det möjligt för fler ungdomar att fortsätta sina studier på universitetsnivå genom att erbjuda stipendier. Stipendiaten får då hjälp att finansiera sina kurser, skolmaterial och eventuell transport till och från skolan så att alla förutsättningar finns för att ta sig igenom en universitetsutbildning ekonomiskt. Genom att bli stipendiat-sponsor bidrar du till en ljusare framtid för en student och i längden bidrar du till ett mer utbildat samhälle som har bättre möjligheter att växa och utvecklas.

has been added to the cart. View Cart