Fängelsearbete

I Colombia har korruption sipprat in i alla institutioner. Återspeglingen av detta är korruptionen som vi finner inne i fängelserna; Även om staten erbjuder rehabiliteringsprogram, förhindrar fängelsesystemet deras verkliga tillämpning. Det innebär att fängelserna blir ett brottsuniversitet, där den dagliga samexistensen präglas av makten och dominansen hos kriminella gäng som fortsätter att verka utanför fängelset. Överbeläggning har blivit ett annat problem och har fört med sig problem relaterade till klienternas fysiska, mentala och psykiska hälsa. En hög andel depressiva och psykiska störningar har observerats. I Sverige är situationen svår med en negativ utveckling i samhället genom ökad kriminalitet, rapporter om sprängningar och skjutningar på daglig basis mm. Detta har lett till en känsla av uppgivenhet.

Resultat och påverkan: Våra insatser med rehabilitering av fångar påverkar samhället då det är en investering för ett mer rättvist, säkert och välmående samhälle. Det ger ett minskat återfall i brott, en förbättrad integration i samhället samt så har det ett stort ekonomiskt värde då klienterna istället blir produktiva medborgare (arbete, betalning av skatt och ett bidrag till ekonomin). I Colombia samarbetar vi med Prison Fellowship Colombia som för närvarande har arbete i 84 fängelser (av 148 befintliga), samt på 16 polisstationer och 4 interneringscenters för minderåriga. Ankarstiftelsen stöttar med lönen till 44 fängelsearbetare samt finansierar 50% av PFCs halvvägshus med cirka 20 män. Ett flertal projekt genomförs inom murarna men även uppföljningsarbete efter muck och ett omfattande arbete med klienternas familjer. Tusentals klienter beslutar sig årligen att aldrig mer återgå till brott och missbruk. Kanske det projekt som vi stöttar som har störst effekt i den colombianska samhället men däremot också stora utmaningar då vi önskar nå till allt fler frihetsberövade och dess familjer.

has been added to the cart. View Cart