Reparativ rättvisa

Begreppet reparativ rättvisa är en översättning av det engelska uttrycket ”Restorative justice” och är den huvudsakliga teorin för medling vid brott. För den reparativa rättvisan finns det tre grundläggande koncept som genomsyrar hela det reparativa tankesättet. Dessa koncept är skada och behov, skyldighet och engagemang. Brott ses främst som en skada som uppstått mot en person och en gemenskap. Den reparativa rättvisans syfte, när en skada eller orätt har uppkommit, är att ställa saker och ting till rätta. Detta uppnår man genom att adressera skadorna men också orsakerna till skadorna. Hur man hanterar skadan varierar beroende på brottet och vilken typ av skada denna medför. Reparationen omfattar både materiell och symbolisk reparation. Där skadan inte materiellt kan repareras så får återställandet, så gott det går, ske symboliskt; exempelvis genom att vidkännas ansvar (Örnberg, 2015 s 15) I Colombia används Reparativ Rättvisa som ett komplement inom den traditionella rättssystemet.

Ankarstiftelsens Partner Organisation PFC har arbetat med metoden i över 10 år med anmärkningsvärda resultat. Detta har lett att PFC är en av de organisationer i Colombia som konsulteras kring metoden och har varit med både i nationella och internationella mötes forum och presenterat de resultat som uppnåtts och hur metoden kan appliceras i rättsväsendet för att förmedla försoning mellan offer och förövare.
Förutom de försoningssamtal som erbjuds i de olika fängelser (2003 verkade PFC i 83 Colombianska fängelser) så har metoden även lett till att medlemmar från FARC och Paramilitären lyckats försonas sinsemellan och med samhället. Ankarstiftelsen stöttar arbetet inom fängelserna med 44 anställda samt har varit med och sponsrat bygget av en skola och ett minneshus för de drabbade av konflikten.

2020 kunde PFC starta ett center för reparativ rättvisa i Medellin med finansiering från SIDA via SMR och Ankarstiftelsen. Detta gav förutsättningar för att PFC är idag certifierad att ta hand om ungdoms förbrytare och hjälpa dem att försonas med sina offer, reparera sina skador och fungera i samhället. I början av 2024 har PFC startat ett halvvägshus för 32 ungdomar samt ett halvvägshus för förbrytare som avtjänat sitt straff där de applicerar metoden med Reparativ Rättvisa för att klienterna skall kunna försonas med sig själva och samhället.

has been added to the cart. View Cart