År har vi tillsammans minskat nöden

Skolor byggda

Beviljade mikrolån

Fadderbarn får aktiv hjälp

Barn med LKG-spalt har fått hjälp

Aktiva stipendiater

NÖDEN ÄR INTE STÖRRE ÄN ATT VI KLARAR AV DEN

  • Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.
  • Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar. I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.
  • Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.
  • Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

SENASTE NYHETERNA

Förra helgen besökte vi Anori. En kommun som historiskt varit hårt drabbat av den inhemska konflikten som drabbat Colombia i över 60 år. Ankarstiftelsen bedriver fotbollsprojekt i området som finansierats av UEFA Foundation for Children 2022 och 2024 Svenska Postkodstiftelsen Även Fam Davidson har finansierat fotbollsprojekt i området under många år.Vi vill tacka borgmästaren och hela sitt arbetsteam för ett hjärtligt bemötande och för engagemanget för barnen i kommunen samt för freden och kommunens hållbara utveckling Alcaldía de Anorí 2024-2027 ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Ett positivt meddelande från Helena Storm, Sveriges ambassadör i Colombia. På X skriver hon:"Ankarstiftelsen är en svensk organisation som arbetar i olika regioner i Colombia med sociala projekt i samarbete med både den privata och offentliga sektorn för att samla krafter till förmån för regionerna. Ett exempel på teamwork!"...och Verónica Alcocer Garcías skriver:"Tacksam gentemot Sveriges ambassadör, Helena Storm, och Ankarstiftelsen för deras stöd och samarbete för att gemensamt utveckla lösningar som för vatten till La Guajira." ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Läs på Facebook
"I maj kom jag i kontakt med *Oliver, då 20 år gammal och avtjänade ett 2,5 års straff för grovt rån. Där startade vår gemensamma resa..."Läs mer på Ankarstiftelsens blogg:ankarstiftelsen.se/otrolig-kansla ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook

FÖRETAG SOM SPONSRAR OSS

VI ÄR VÄLDIGT GLADA ATT FÅ STÖD AV DE HÄR FANTASTISKA FÖRETAGEN

En liten droppe i havet

Har ni hört Jan Johansens nya låt som tillägnats Ankarstiftelsen? In och lyssna på En liten droppe i havet på Spotify redan idag. Vinst från låten doneras till Ankarstiftelsen. Bra va?!