År har vi tillsammans minskat nöden!

Skolor byggda!

Beviljade mikrolån!

Fadderbarn får aktiv hjälp!

NÖDEN ÄR INTE STÖRRE ÄN ATT VI KLARAR AV DEN

  • Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.
  • Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar. I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.
  • Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.
  • Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

SENASTE NYHETERNA

Få Ankarbladet

× {{ message }}
Vem jag är
Jag är en privatperson
Jag representerar en organisation
Leveransmetod *
Leveransadress

{{ message }}

Facebook Nyheter

Tidigare har hon tillhört fadderverksamheten. Vi har fortfarande kontakt med henne och behoven är stor. Om det är någon som önskar stötta henne månatligen vore det till stor hjälp. Akut behöver hon en ny rullstol.
Här sjunger hon på italienska <3
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

Kliniken som vi samarbetar med LKG-Spalt utför för närvarande inga operationer på grund av Corona. Däremot delades det ut igår matpaket till flera familjer som tillhör projektet. Ett särskilt tack till Alingsås och Bergstena för den här gåvan. Stort tack även till Adriana Garcia som organiserade utdelningen. ... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

Corona - Entropika
Amazonas är det hårdast drabbade området i Colombia och räknar inte med någon intensivvårdsplats. Gränserna mot Brasilien och Peru är stängda och det börjar bli ont med mat i området. Ankarstiftelsen finns på plats tack vare vår strategiska samarbetspartner Fundación Entropika. Tack för det fina arbete som ni utför för urbefolkningen och människor i utsatthet.
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

Corona!
"homeschool" eller virtuell undervisning känns som en bra lösning för att våra tonåringar inte skall behöva vistas i klassrum och minimera risken för Corona spridning samtidigt som de inte går miste om sina lektioner.
Däremot är det ohållbart för familjer som inte har tillgång till en dator eller internet. Tack vare sina fadderföräldrar Jonas Boström och Petra Widin så kan även Karla ha sina lektioner på distans.
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

Corona: Anclando Corazones

Förra veckan fick vi in en akut vädjan om stöd till två familjer där barnen var undernärda på grund av att familjen inte har någon försörjning under karantänen. Tack vare er kunde vi snabbt reagera. Tack till alla våra följare och gåvogivare <3
... Läs merSe mindre

Läs på Facebook

FÖRETAG SOM SPONSRAR OSS

VI ÄR VÄLDIGT GLADA ATT FÅ STÖD AV DE HÄR FANTASTISKA FÖRETAGEN