År har vi tillsammans minskat nöden!

Skolor byggda!

Beviljade mikrolån!

Fadderbarn får aktiv hjälp!

Barn med LKG-spalt har fått hjälp.

NÖDEN ÄR INTE STÖRRE ÄN ATT VI KLARAR AV DEN

  • Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.
  • Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar. I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.
  • Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.
  • Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

SENASTE NYHETERNA

"...Reparativ Rättvisa. Det innebär ett alternativt sätt att se på brott och hur man lindrar skadan för brottsoffret. Försoning och upprättelse står här i centrum" (Tidningen DAGEN 2022-09-16 Inger Alestig)Detta säger Lacides Hernandez, ordförande för Prison Fellowship Colombia som är en samarbetspartner till Ankarstiftelsen i intervju med Tidningen Dagen. Vi uppmuntrar våra följare att fundera på alternativa lösningar än enbart hårdare straff. Självklart skall brott straffas. Men ett hårdare samhälle skapar enbart mer våld. Försoning och upprättelse skapar tryggare samhällen och framtidstro. Därför stöttar vi arbetet i Colombia och jobbar även i svenska fängelser.#Mål16FredligaochinkluderandesamhällenBild av tidning Dagen upplaga 2022-09-16 ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Välkomna imorgon till Strömsborg - Norrtälje. ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Restorative Justice - Återställande rättvisa.Den 23 augusti intervjuades den nya colombianska justitieministern Nestor Osua www.youtube.com/watch?v=CwftO2p9gbc där han uttalade sig bland annat väldigt positivt om Restorative Justice (RJ) som ett komplement till den nuvarande rättsystemet.Ankarstiftelsen i samarbete med Confraternidad Carcelaria de Colombia och Svenska missionsrådet har under tre år etablerat ett "Center for Justice and Restorative Practices". Även om projektperioden var endast tre år och avslutades nu i april 2022 så fortsätter centret och organisationen jobbar kontinuerligt för att vara en intressant aktör för alternativa åtgärder inom rättsväsendet.Definition av Återställande Rättvisa:Det finns tre grundläggande begrepp för återställande (reparativ) rättvisa. Dessa begrepp är: skador och behov, skyldigheter och engagemang. Syftet med återställande rättvisa, närhelst en skada eller fel har inträffat, är att ställa saker till rätta igen. Syftet med att rätta till saker och ting kommer att uppnås inte bara genom att ta itu med skadorna utan också orsakerna bakom skadorna. Närhelst skadan inte kan repareras med materiella medel, måste restaureringen förbli symbolisk. Offren för ett brott är inte de enda som är i behov av restaurering. Alla berörda parter kräver restaurering, även gärningsmannen. Återställande rättvisa är intresserad av både offrens och förövarnas återanpassning och återställande för hela samhällets välbefinnande.#swedishmissioncouncil#SIDA#Agenda2030#Restorativejustice#Globalamålen16Bild globalamålen/logotyper ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Thank you Warner for the support and that you participated on our inauguration. Together we change the world #cestnormalVideo: Per-Olof Allerth ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook

FÖRETAG SOM SPONSRAR OSS

VI ÄR VÄLDIGT GLADA ATT FÅ STÖD AV DE HÄR FANTASTISKA FÖRETAGEN

En liten droppe i havet

Har ni hört Jan Johansens nya låt som tillägnats Ankarstiftelsen? In och lyssna på En liten droppe i havet på Spotify redan idag. Vinst från låten doneras till Ankarstiftelsen. Bra va?!