År har vi tillsammans minskat nöden!

Skolor byggda!

Beviljade mikrolån!

Fadderbarn får aktiv hjälp!

Barn med LKG-spalt har fått hjälp.

NÖDEN ÄR INTE STÖRRE ÄN ATT VI KLARAR AV DEN

  • Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.
  • Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar. I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.
  • Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.
  • Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

SENASTE NYHETERNA

Ett härligt team med 13 volontärer är nu på plats i Medellin för att påbörja rivningen av familjen Murillo Palacios gamla, fallfärdiga hus. Snart kan vi påbörja nybygget. Tack alla som engagerat er för familjen ❤️ ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Tack Långviksmon.Roligt att ni vill fortsätta att engagera er i Colombia med att upprusta den skolan ni finansierade och byggde 2013.Vi ser fram emot att följa er i detta och att kanske några från orten åker med på en resa för att besöka skolan. Gracias 🙏 ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Mikrolånsprojektet fortsätter med att stötta kvinnornas drömmar om att förbättra sin familjs ekonomi.Idag presenterar vi er Lidia Esther Camacho Arrieta, en ny mikroföretagare. Hon är en företagsam kvinna med en stor anda av service. Hon har en motorcykelverkstad som heter "LLANTERÌA AL 100% 1" i kommunen Sagú Córdova.Vi tackar alla våra givare.Samarbete med Programa Fondo Rotatorio ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Vi vill tacka Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg för att ni stöttar och inspirerar ungdomar i entreprenörskap.Särskilt till studenterna Max Andersson, Maja Larsson, Karl Larsson Tinnert, Sebastian Sternheden och Pavlina Olsson som valde att stötta Ankarstiftelsen med sin företagsidé. Studenterna köpte in munktröjor som trycktes med en logga ritad av ett av traktens förskolebarn. Tröjorna såldes och pengarna från försäljningen donerades till Ankla Center i Medellín där barn med ett traumatiskt förflutet får hjälp och stöd.Vi på Ankarstiftelsen önskar er lycka till och hoppas att finna er engagerade i fler sociala projekt framöver. ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook

FÖRETAG SOM SPONSRAR OSS

VI ÄR VÄLDIGT GLADA ATT FÅ STÖD AV DE HÄR FANTASTISKA FÖRETAGEN