År har vi tillsammans minskat nöden!

Skolor byggda!

Aktiva mikrolån!

Fadderbarn får aktiv hjälp!

NÖDEN ÄR INTE STÖRRE ÄN ATT VI KLARAR AV DEN

  • Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.
  • Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar. I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.
  • Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.
  • Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

SENASTE NYHETERNA

Lasse Holm med gäster

Ankarstiftelsen presenterar konsert med Lasse Holm och vänner till förmån för Colombias barn. [...]

Read More

Lasse Holm med gäster

Nytt KONST-igt samarbete

Ankarkalendern och Ankla Center i nytt spännande samarbete. [...]

Read More

Nytt KONST-igt samarbete

Hjälp en kvinna ur våld och fattigdom

VÅLD MOT KVINNOR HAR ÖKAT UNDER 2018 [...]

Read More

Hjälp en kvinna ur våld och fattigdom

Matteo behöver hjälp NU!

HAN ÄR SVÅRT SJUK OCH BEHÖVER VÅRD OCH MEDICIN [...]

Read More

Matteo behöver hjälp NU!

FÖRETAG SOM SPONSRAR OSS

VI ÄR VÄLDIGT GLADA ATT FÅ STÖD AV DE HÄR FANTASTISKA FÖRETAGEN