År har vi tillsammans minskat nöden!

Skolor byggda!

Beviljade mikrolån!

Fadderbarn får aktiv hjälp!

Barn med LKG-spalt har fått hjälp.

NÖDEN ÄR INTE STÖRRE ÄN ATT VI KLARAR AV DEN

  • Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.
  • Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar. I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.
  • Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.
  • Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

SENASTE NYHETERNA

Vår samarbetspartner Anclando Corazones som verkar i norra Colombia har fått tillträde till 2300kvm lokaler på 1ha mark. Här kommer man att strata ett så kallat halvvägshus som är ett första boende för en nyfrigiven fd. fånge, där han eller hon kan få hjälp och stöd för att bli en produktiv del av samhället. En viktig del i processen är att den frigivne uppmuntras till arbete. I halvvägshusen kommer man därför att starta ett bageri som ska drivas av de boende själva. (Utbildning sponsras av Rotary Santa Marta). Marken runt omkring kommer att användas till att odla frukt och grönsaker för självhushållning. Det här tror vi på! ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Tusen tack alla som engagerat sig i Amazon Hike. Tillsammans har vi motionerat ihop 184 680:- till våra miljö och -vattenprojekt i Colombia. Det är en stor bedrift som kommer att göra skillnad i många samhällen runt Amazonfloden. Varmt tack också till våra sponsorer som gjort detta möjligt. 🏃‍♀️ ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook

FÖRETAG SOM SPONSRAR OSS

VI ÄR VÄLDIGT GLADA ATT FÅ STÖD AV DE HÄR FANTASTISKA FÖRETAGEN