År har vi tillsammans minskat nöden

Skolor byggda

Beviljade mikrolån

Fadderbarn får aktiv hjälp

Barn med LKG-spalt har fått hjälp

Aktiva stipendiater

NÖDEN ÄR INTE STÖRRE ÄN ATT VI KLARAR AV DEN

  • Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.
  • Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar. I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.
  • Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.
  • Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

SENASTE NYHETERNA

Nyheter från Ankarstiftelsens fängelsearbete!Vi på Ankarstiftelsen jobbar ständigt med att utvärdera och förbättra vårt arbete inom svenska fängelser. Den 16:e augusti samlades vi på KRIS Södertälje för att kickstarta höstens aktiviteter och presentera vårt nya motivationsprogram för föräldraskap.Vi fokuserar på föräldraskapets betydelse för att skapa ett liv utan kriminalitet och droger. En ny grupp har bildats för detta ändamål, och även om det börjar som ett pilotprojekt på en anstalt, hoppas vi kunna expandera det i framtiden.All personal är engagerad i programmets innehåll och vårt starka intresse för positiv förändring. Thomas Lundgren, ansvarig för fängelsearbetet, delade programdetaljer.Efter en produktiv dag med gemensam lunch planerade vi även för höstens familjeläger. Vi är stolta över vårt engagerade team och det förtroende vi har från både intagna och Kriminalvården. ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
www.targetaid.com/m/0e4b0faf89Gabrielas engagemang är beundransvärd! Klicka på länken för att läsa mer 😀⚽️ ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
www.targetaid.com/m/f45b532b72Har du läst berättelsen om Juan? ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook

FÖRETAG SOM SPONSRAR OSS

VI ÄR VÄLDIGT GLADA ATT FÅ STÖD AV DE HÄR FANTASTISKA FÖRETAGEN

En liten droppe i havet

Har ni hört Jan Johansens nya låt som tillägnats Ankarstiftelsen? In och lyssna på En liten droppe i havet på Spotify redan idag. Vinst från låten doneras till Ankarstiftelsen. Bra va?!