År har vi tillsammans minskat nöden!

Skolor byggda!

Beviljade mikrolån!

Fadderbarn får aktiv hjälp!

Barn med LKG-spalt har fått hjälp.

NÖDEN ÄR INTE STÖRRE ÄN ATT VI KLARAR AV DEN

  • Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige. Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.
  • Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar. I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.
  • Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.
  • Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

SENASTE NYHETERNA

Angela på Entropika tackar så hjärtligt för alla donationer till Misión Gaias djurhälsoklinik i fiskebyn Taganga. Hon berättar att arbetet med utbildning i ansvarsfullt djurägande, i kombination med enklare ambulerande veterinärvård, är en viktig del i att komma till rätta med problematiken kring sjuka och övergivna kringdrivande djur som är ett stort problem i många delar av Colombia. Med hjälp av pengarna från, bland annat Ankarstiftelsen har man kunnat behandla 221 (varav 60 hemlösa) djur i behov av veterinärvård. Hon hoppas nu på att kunna fortsätta med detta viktiga arbete som inte bara hjälper djuren, utan även lokalsamhällena och det omgivande ekosystemet. Gracias alla gåvogivare 🙏 ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Reportage om Ankarstiftelsens arbete i Colombia och vårt besök i den colombianska kongressen. ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook
Med på resan har vi Desiree Holmqvist som med trolleri och humor sprider glädje och nyfikenhet bland barnen. ... Läs merSe mindre
Läs på Facebook

FÖRETAG SOM SPONSRAR OSS

VI ÄR VÄLDIGT GLADA ATT FÅ STÖD AV DE HÄR FANTASTISKA FÖRETAGEN