Skolor

I många områden är skolorna förfallna, för små eller saknas helt. Vår byggmetod är enkel och en skola kan resas inom ett par dagar. Arbetet utförs av lokala hantverkare, representanter från Ankarstiftelsen och volontärer från Sverige och andra länder och sker i nära samarbete med lokal skolmyndighet. Flera företag, föreningar, secondhandbutiker, kyrkor, artister och privatpersoner har mycket generöst sponsrat och engagerat sig i ”sin egen” skola.

Ett nytt koncept

Sedan 2015 bygger vi med plank och pelare i betong samt takstolar i stål. Taket täcks med cementplattor och fönster samt dörrar är av stål. Denna metod har väckt uppmärksamhet på flera håll och har även använts för bygge av privatbostäder med lyckat resultat. Metoden kommer med flera fördelar:

  • Allt material kan köpas in lokalt.
  • Det går snabbt att resa byggnaderna.
  • Byggnaderna blir extremt hållbara.
  • Metoden är mycket kostnadseffektiv.
  • Skolan kan byggas med helt okvalificerad arbetskraft (under ledning av en erfaren byggledare).
  • Materialåtgången är mycket låg.
  • Metoden fungerar i alla områden där ingen isolering krävs.
  • Urbefolkningen och barn som lever i utsatta områden prioriteras när vi väljer nästa byggprojekt.

Resultat och påverkan: Våra investeringar i utbildning för barn som lever i utsatthet har en stor påverkan på samhället då det minskar ojämlikhet, främjar hållbar utveckling samt bygger en bättre framtid för landet. Det leder till ökad utbildningsnivå, förbättrad hälsa, ekonomisk tillväxt, minskad kriminalitet och social inkludering. Under 2023 byggdes totalt 64 klassrum i 12 olika skolor i La Guajira, Magdalena och Cesar. Detta förbättrade tillgången till utbildning för totalt 1 040 elever och 132 lärare i ursprungssamhällena Wayuu och Kogi, såväl som i de FARC läger vi arbetar i. Sedan 2014 har vi byggt 462 klassrum, tillsammans med 30 toaletter, 6 matsalar och kök, 6 lekplatser och 2 fotbollsplaner.

has been added to the cart. View Cart