Återbruk

Ankarstiftelsen secondhand AB, eller ”Byggsecondhand”, är ett helägt dotterbolag till Ankarstiftelsen. Verksamhetsåret 2023 var det andra året i bolagets historia och vår butik ligger i Sollentuna på Bergkällavägen 30. Vi fortsätter att knyta nya kontakter med byggföretag och fastighetsbolag. Sammanlagt har det skrivits samarbetsavtal om leverans av material med sju olika bolag. Utöver det har vi mottagit inredning, trävaror, kläder, maskiner, färg och mycket mer från ett flertal olika företag och privatpersoner utanför våra samarbetsavtal. Antalet kunder har ökat successivt och annonseringen i olika lokaltidningar har gett en märkbar effekt. Men ännu återstår det en del för att nå önskad omsättning. En av våra framtida ambitioner är att verksamheten ska kunna fungera som en inkörsport till den öppna arbetsmarknaden för personer från Ankarstiftelsens fängelsprogram som befinner sig i en utslussningsfas efter en fängelsevistelse. Det övergripande målet är att verksamheten på sikt ska kunna ge ett överskott till Ankarstiftelsens övriga hjälpverksamhet samt starta fler butiker i andra städer.

Byggsecondhand
Penselshoppen
has been added to the cart. View Cart