Halvvägshus

Trots tuffa omständigheter i de colombianska fängelser så kanske den största utmaningen är när klienterna har betalat av sitt straff och skall återintegreras i samhället. Många av dem har ingen familj eller jobb att återgå till. Förtvivlan och ensamhet drabbar många av de som äntligen får uppleva den så inväntade dagen när dom återigen får uppleva friheten men istället bemöts av den bittra verkligheten av misstro och få som är benägna att ge dem en andra chans.

Vart skall dom ta vägen? Hur skall dom försörja sig? Som svar till detta har Prison Fellowship Colombia startat ett halvvägshus finansierat 50% av Ankarstiftelsen och 50% av Hoffnungstraeger i Tyskland.
Syftet med projektet är att utveckla ett helhetsprogram för att hjälpa klienterna att finna en ny mening med deras liv och påverkar deras ”tänkande, vara och göra” till den grad att de uppnår en korrekt återintegrering i familjen och samhället; Därför är det avsett att etablera en adekvat helhetsprogram som berör det psykosociala och andliga, samt utbildning i konst och hantverk, medvetenhet, restitution och förebyggande av brottslighet.

has been added to the cart. View Cart