Innovationer

En av inriktningarna som Ankarstiftelsens styrelse beslutat i nästkommande femårsplan är att fortsätta att ta tillvara och sprida goda innovationer. Vi tror att lokala satsningar som visar sej vara effektiva och hållbara bör stödjas. Några exempel genom åren är

  • Sandfilter för rening av vatten
  • Regnvattenscisterner för att hjälpa med familjejordbruket
  • Plantering av Moringa träd
  • Vedspisar som genererar mindre rök och förbrukning av ved
  • Fiskodling för urbefolkningen
  • Tillverkning av rollatorer för att skapa arbetstillfällen för de som tecknat fredsavtalet med regeringen
  • Tillverkning av reflexer för barnen i Guajira
has been added to the cart. View Cart