Vatten

I Colombia finns betydande utmaningar vad gäller brist på rent vatten vilket utsätter lokalbefolkningen för vattenburna sjukdomar, där barn och äldre ofta drabbas hårdast. Tillgång till vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och för att uppnå FN målen vilket gör att Ankarstiftelsen lägger mycket kraft på detta program.

Resultat och påverkan: Vårt vattenprogram och WASH-arbete överlag har stor påverkan då vi hjälper att utveckla samhällen, räddar liv och bekämpar fattigdom. Vi påverkar även politiker för att mer insatser ska ske i de utsatta områden vi arbetar i. Vi har gjort betydande insatser i byar efter Amazonas floden, i stadsdelen El Pinar (Bello) utanför Medellin (landets näst största illegala migrantbosättning) samt i halvökenområdet La Guajira i norr. År 2023 fick 510 personer från ursprungsfolk efter Amazonas tillgång till rent dricksvatten via genomförandet av våra projekt. I området Bello, installerades 77 mikromembranfilter, vilket gynnade 391. Historiskt har vi kunnat tillgodose rent vatten till cirka 16 800 personer.

has been added to the cart. View Cart