Biologisk mångfald

Den Colombiansk-peruanska Amazonas är bland världens mest mångsidiga ekosystem, kännetecknas för närvarande av interagerande, accelererande onda cirklar som alltmer utarmar både människor och naturen. Denna uppenbara paradox är ett resultat av en lång historia av naturresursutvinning driven av global efterfrågan med försumbar avkastning för den regionala ekonomin.

Resultat och påverkan: Ankarstiftelsen, genom sin partner Entropika, gör en insats med stor påverkan för Amazonas genom att fokusera på och stödja lokala samhällen med ursprungsfolk. Här förbättras den lokala kapaciteten och levnadsstandarden, stärks utsatta grupper som kvinnor och äldre, för att skydda den omgivande biologiska mångfalden. Vidare används utredningar och rättsliga åtgärder för att skydda miljön. Ett stort resultat, med stor påverkan, är att nattapan, en art som har handlas i mer än 40 år i området, under 2023 förklarats som “utrotningshotad” i Colombia, tack vare Entropikas påverkansarbete. Dessutom kan ursprungsbefolkningen i Vista Alegre (Peru), som en gång var en av de främsta djurhandlarna av denna art, nu bli Wildlife Heritage Area, tack vare det samhällsturism-projekt som Entropika startat där. Entropika, ligger också i framkant av 4 rättsfall som syftar till att skydda den biologiska mångfalden i området samt har under 2023 publicerat 4 vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter.

has been added to the cart. View Cart