Fotboll

Även om fritidsaktivitet är en grundläggande rättighet som Ankarstiftelsen värnar om så ägnar våra fotbollsprojekt sig åt mer än bara fotbollsträning. Med vår specialagenda vill vi att barnen skall få möjlighet att bli duktiga fotbollsspelare men framför allt att utvecklas socialt och finna en mening med tillvaron.  Med vårt arbete önskar vi att bidra till Colombias fredsprocess samt förhindra rekrytering till kriminella grupper för unga i utsatta områden och att skapa förutsättningar för utbildning och därmed skapa en delaktighet i samhället.

Ett team består av en fotbollstränare, en assisterande tränare samt utbildade personer som arbetar med psykosociala frågor för att försöka tillgodose barnens olika behov.
Arbetsteamet jobbar främst med att:

  • Förmedla fotbollsträning med kvalité
  • Fungera som mentorer för barnen.
  • Skapa en trygg tillvaro för barnen.
  • Göra hembesök för att uppmärksamma om barnen behöver ytterligare stöd i form av samtalsterapi, kläder, mat, skolmaterial, medicin, mm.
  • Hjälpa barnen att fullfölja skolan.
  • Workshop med olika aktuella teman för barnen och föräldrarna.


För att lyckas med detta samarbetar vi med två olika lokala partner organisationer:

Prision Fellowship Colombia som driver fotbollsskolor i Medellín och Barranquilla. Med dem har vi samarbetat i över 20 år med olika projekt.

Kunna som arbetar i Regionerna Antioquia och El Cezar med tidigare stöttning av UEFA Foundation for Children och för närvarande Postkodstiftelsen.


Så här beskriver våra Partner Organisationer huvudsyftet med deras fotbollsprojekt:

PFC: Genom fotboll och psykosociala interventioner förhindra att 900 barn och ungdomar värvas in i landets väpnade konflikter. Vi vill även förhindra att barn och ungdomar hamnar i drogberoende och prostitution samt vägleda dem i livet. Vi hjälper barnens familjer med olika psykosociala insatser och workshops.

Kunna: Främja social inkludering och mänskliga rättigheter bland tidigare FARC-EP-kombattanter, deras familjer och samhället i allmänhet i 3 territoriella tränings- och återintegreringsutrymmen (ETCR) belägna i departementet Antioquia och El Cezar . Vi erbjuder barn och ungdomar fotbollsaktiviteter och psykosociala interventioner som förebyggande metoder för att bygga fred.

has been added to the cart. View Cart