Stöd till utsatta barn

Barnens situation i Colombia har förbättrats under de senaste årtiondena. Men den fattiga befolkningens barn lever fortfarande ofta i en otrygg omgivning. Våld, kidnappningar och väpnade rån är vanliga i landet. Vidare finns en stor brist på dagvårdsplatser. De utsatta stadsdelarna i Medellín plågas av förekomsten av illegala väpnade grupper som utövar dominans och social kontroll. Detta mönster är likvärdigt för flera stora och mindre städer i landet. Frånvaron av staten har gynnat förekomsten av dessa grupper vilka utnyttjar barn och ungdomar i arbetet med droger och vapenhandel. Det destruktiva arbetet leder till barnbrottslighet, en ökning av antalet barn i prostitution, sexuellt våld, en ökande andel ensamstående mödrar i tidig ålder, avhopp från skolan och konsumtion av droger.

Resultat och påverkan: För att hålla barn borta från denna organiserade brottslighet och för att erbjuda dem en bättre framtid finansierar Ankarstiftelsen verksamhet som ger barn möjlighet till studier och hälsosamma fritidsaktiviteter tillsammans med psykosocial omsorg. Dessa verksamheter har en betydande positiv påverkan på samhället genom att det ger barnen en förbättrad framtid, minskat antal brott och missbruk, ekonomisk tillväxt samt att barnen fullföljer skolan. År 2023 deltog 2 133 barn i utsatta förhållanden i programmen.

has been added to the cart. View Cart