Prison Fellowship of Colombia

Prison Fellowship of Colombia som vi på svenska kallar ”Fängelsemissionen” är en dotterorganisation till den amerikanska organisationen Prison Fellowship International som har arbetat sedan 1980 med olika program som siktar med att stödja personer som är frihetsberövade och deras familjer, personer som har suttit i fängelse, personer i olika utsatta förhållanden och offer samt förövare för konflikterna som drabbat landet i över 60 år. Arbetet sker inne i fängelserna och utanför i hela landet tack vare 23 regionala kontor. Huvudsätet är i Medellin och det är dem Ankarstiftelsen har samarbetsavtal med. Huvudämnet som organisationen jobbar med är Restorative Justice som vi översätter till ”Återställande av Rättvisa” genom förebyggandearbete, återuppbyggnad och uppföljning.

Fängelsearbetet med evangelister

Ankarstiftelsen stöttar ett team på 43 personer som tidigare suttit i fängelse men som vars liv har upplevt den omvandlande kraften i Jesu Kristi evangelium och idag lever ett produktivt liv gentemot samhället. Dom har fått en utbildning av Fängelsemissionen som tränar dem och skickar dem till de 96 fängelserna som Fängelsemissionen arbetar runt om Colombia (antal fängelser kan variera). Med sitt vittnesbörd visar dom de frihetsberövade ett alternativ till förändring genom omfattande utbildningsprogram och tillämpning av rättviseprocesser och återställande av fred.

Målgruppen för programmet
 • Nära anhöriga till de frihetsberövade (ex: hustru, mor, far/morföräldrar, syskon…
 • Frihetsberövade.
 • minderåriga som befinner sig i ungdomsanstalter eller fängelser.
Aktiviteter som hålls under året med deltagarna
 • Program Fångens Pilgrimsfärd och Satura-fängelser.
 • Personliga utvecklingssamtal och utbildning i olika ämnen.
 • Gudstjänster i kyrksalar eller i korridorerna på den avdelning som de frihetsberövade sitter. Större möten anordnas i fängelsernas auditorier.
 • Utbildningsverkstäder i olika områden (snickeri, hantverk, bageri, mm)
 • Rådgivning och uppföljningssessioner med professionella psykologer, socialarbetare och advokater/jurister.
 • Examen av olika kurser.
 • Dop
 • Tillämpning av metoden ”Återbyggande Rättvisa” (Restorative Justice)

Rapporter

Rapport 2020 Q2
Möte mellan förövare och offer

I fängelserna jobbar medarbetarna med en känd metod som kallas ”Reparativ rättvisa”. Där möts parterna och samtalar. Tonvikt läggs vid offrets upplevelse men båda berättar sin historia. Tillsammans går de igenom steg som får dem att närma sig varandra. Det sista steget innebär att förövaren ber om förlåtelse för vad han gjort. Processen leder till upprättad självkänsla hos offret och förövaren som tar ansvar för vad han gjort. Fängelsemissionen hjälper Colombias folk att möta våld med förlåtelse i stället för hämnd.

Se filmen ”Living Hope” och följ med vad som händer i fängelserna.

Påverkansarbete

Påverkansarbete: Under många år har tusentals fångar påverkats i hela Colombia. Om vi enbart håller oss från 2015 till andra kvartalet 2019 så har arbetet med Fångens Pilgrimsfärd och arbetet med evangelisterna nått mer än 64 000 fångar varav mer än 10 000 är delaktiga i utbildningsprocesser genom de program som erbjuds av Fängelsemissionen. Fängelsemyndigheter, domare och jurister uttrycker beundran för det arbete som gjorts eftersom den radikala förändringen i livet för de frihetsberövade som tagit del av Fängelsemissionens arbete är uppenbar. Deras förändring minskar väsentligt risken till återfall.