Prison Fellowship of Colombia

Prison Fellowship of Colombia som vi på svenska kallar ”Fängelsemissionen”
är en dotterorganisation till den amerikanska organisationen Prison
Fellowship International som har arbetat sedan 1980 med olika program som
siktar med att stödja personer som är frihetsberövade och deras familjer,
personer som har suttit i fängelse, personer i olika utsatta förhållanden
och offer samt förövare för konflikterna som drabbat landet i över 60 år.
Arbetet sker inne i fängelserna och utanför i hela landet tack vare 23
regionala kontor. Huvudsätet är i Medellin och det är dem Ankarstiftelsen
har samarbetsavtal med. Huvudämnet som organisationen jobbar med är
Restorative Justice som vi översätter till ”Återställande av Rättvisa”
genom förebyggandearbete, återuppbyggnad och uppföljning.

Fängelsearbetet med evangelister

Ankarstiftelsen stöttar ett team på 43 personer som tidigare suttit i
fängelse men som vars liv har upplevt den omvandlande kraften i Jesu
Kristi evangelium och idag lever ett produktivt liv gentemot samhället.
Dom har fått en utbildning av Fängelsemissionen som tränar dem och skickar
dem till de 96 fängelserna som Fängelsemissionen arbetar runt om Colombia
(antal fängelser kan variera). Med sitt vittnesbörd visar dom de
frihetsberövade ett alternativ till förändring genom omfattande
utbildningsprogram och tillämpning av rättviseprocesser och återställande
av fred.

Målgruppen för programmet
 • Nära anhöriga till de frihetsberövade (ex: hustru, mor,
  far/morföräldrar, syskon…
 • Frihetsberövade.
 • minderåriga som befinner sig i ungdomsanstalter eller fängelser.
Aktiviteter som hålls under året med deltagarna
 • Program Fångens Pilgrimsfärd och Satura-fängelser.
 • Personliga utvecklingssamtal och utbildning i olika ämnen.
 • Gudstjänster i kyrksalar eller i korridorerna på den avdelning som de
  frihetsberövade sitter. Större möten anordnas i fängelsernas auditorier.
 • Utbildningsverkstäder i olika områden (snickeri, hantverk, bageri, mm)
 • Rådgivning och uppföljningssessioner med professionella psykologer,
  socialarbetare och advokater/jurister.
 • Examen av olika kurser.
 • Dop
 • Tillämpning av metoden ”Återbyggande Rättvisa” (Restorative Justice)
Påverkansarbete

Påverkansarbete: Under många år har tusentals fångar påverkats i hela
Colombia. Om vi enbart håller oss från 2015 till andra kvartalet 2019 så
har arbetet med Fångens Pilgrimsfärd och arbetet med evangelisterna nått
mer än 64 000 fångar varav mer än 10 000 är delaktiga i
utbildningsprocesser genom de program som erbjuds av Fängelsemissionen.
Fängelsemyndigheter, domare och jurister uttrycker beundran för det arbete
som gjorts eftersom den radikala förändringen i livet för de
frihetsberövade som tagit del av Fängelsemissionens arbete är uppenbar.
Deras förändring minskar väsentligt risken till återfall.

Rapporter

Rapport 2020 Q2