Ankarstiftelsens kontakt med fängelsemissionen startade 1993 i ett av Colombias fängelser.

Nu verkar vi tillsammans i 80 fängelser och möter 40.000-50.000 fångar varje år. De colombianska fängelserna domineras av mycket grov brottslighet. Gerillaverksamhet, kidnappning, mord och droghandel är bland de allra vanligaste förseelserna bland internerna, av vilka många kommer från socialt svåra miljöer utan valmöjligheter och är i stort sett är predestinerade till ett liv i kriminalitet. Det finns inget dödsstraff i Colombia och de flesta som sköter sig kommer ut ur fängelset efter cirka 10 år.

Fängelsemissionen.

”Confraternidad Carcelaria de Colombia” som fängelsemissionen heter på spanska ägnar sig åt att erbjuda ett alternativt liv för fångarna och arbetar för en genomgripande livsförvandling genom den kristna tron. Organisationen har omkring 30 medarbetare, varav merparten själva suttit inne någon gång i livet, som är med och tar emot, stöttar och hjälper under den första tiden efter frigivning. Efter ett tag sker en uppföljning och återfallen har visat sig vara få för dem som tagit livsomvandlingen på allvar.

Ankarstiftelsen är en religiöst obunden organisation.

Vi har ändå valt att stötta Fängelsemissionens arbete genom finansiella medel, eftersom deras metod har visat sig vara mycket effektiv. Vi har under åren sett 10.000-tals f.d. fångar anpassa sig till ett normalt liv och, kanske för första gången, bli en produktiv del av samhället. Detta får fantastiska konsekvenser för såväl individen som dennes familj och samhället i stort. Vi kan inte hjälpa att imponeras av våra medarbetares engagemang och de resultat som blivit frukt av arbetet.