Ankarstiftelsens Fotbollsprojekt

Även om fritidsaktivitet är en grundläggande rättighet som Ankarstiftelsen värnar om så ägnar våra fotbollsprojekt sig åt mer än bara fotbollsträning. Med vår specialagenda vill vi att barnen skall få möjlighet att bli duktiga fotbollsspelare men framför allt att utvecklas socialt och finna en mening med tillvaron.  Med vårt arbete önskar vi att bidra till Colombias fredsprocess samt förhindra rekrytering till kriminella grupper för unga i utsatta områden och att skapa förutsättningar för utbildning och därmed skapa en delaktighet i samhället.

Ett team består av en fotbollstränare, en assisterande tränare samt utbildade personer som arbetar med psykosociala frågor för att försöka tillgodose barnens olika behov.

Arbetsteamet jobbar främst med att:
 • Förmedla fotbollsträning med kvalité
 • Fungera som mentorer för barnen.
 • Skapa en trygg tillvaro för barnen.
 • Göra hembesök.
 • Hjälpa barnen att fullfölja skolan.
 • Vara uppmärksamma på om barnen behöver ytterligare stöd i form av samtalsterapi, kläder, mat, skolmaterial, medicin, mm.
 • Workshop med olika aktuella teman för barnen och föräldrarna.
För att lyckas med detta samarbetar vi med tre olika lokala partner organisationer:
 • Prision Fellowship Colombia som driver fotbollsskolor i Medellín och Barranquilla. Med dem har vi samarbetat i över 20 år med olika projekt.
 • Kunna som arbetar i Regionerna Antioquia och El Cezar med tidigare stöttning av UEFA Foundation for Children och för närvarande Postkodstiftelsen.
 • Victoria Elena i Regionen Valle del Cauca. I detta projekt har vi samarbetat med Bajen Fans och planerar starta om verksamheten i slutet av året.
Så här beskriver våra Partner Organisationer huvudsyftet med deras fotbollsprojekt:
 • PFC: Genom fotboll och psykosociala interventioner förhindra att 900 barn och ungdomar värvas in i landets väpnade konflikter. Vi vill även förhindra att barn och ungdomar hamnar i drogberoende och prostitution samt vägleda dem i livet. Vi hjälper barnens familjer med olika psykosociala insatser och workshops.
 • Kunna: Främja social inkludering och mänskliga rättigheter bland tidigare FARC-EP-kombattanter, deras familjer och samhället i allmänhet i 3 territoriella tränings- och återintegreringsutrymmen (ETCR) belägna i departementet Antioquia och El Cezar – Colombia, genom att erbjuda barn och ungdomar fotbollsaktiviteter och psykosociala interventioner som förebyggande metoder för att bygga fred.
”Idrott som metod för social förändring kan adressera samhällets mest angelägna utmaningar som till exempel att stärka den ekonomiska, miljömässiga och sociala utvecklingen efter år av konflikt. Vi är glada över att stötta Ankarstiftelsen som genom idrott vill skapa förändring för människor i Colombia.”

-Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Det vinnande valet

En kortfilm om ungdomar, våld och fotboll i Medellin

Camilo är en ung kille i Medellin som drömmer om en framtid som fotbollsspelare. Men hans bror har andra planer för honom.En film av svenska Ankarstiftelsen om kristna fotbollsskolor i Medellin.

Fotbollsskolan i Medellín 2018

En dokumentär om Gröna Sidan projektet