I många områden är skolorna förfallna, för små eller saknas helt.

Vår byggmetod är enkel och en skola kan resas inom ett par dagar. Arbetet utförs av lokala hantverkare, representanter från Ankarstiftelsen och volontärer från Sverige och Colombia och sker i nära samarbete med lokal skolmyndighet. Flera företag, föreningar, secondhandbutiker, kyrkor, artister och privatpersoner har mycket generöst sponsrat och engagerat sig i ”sin egen” skola.

Ett nytt koncept

Sedan 2015 bygger vi med plank och pelare i betong samt takstolar i stål. Taket täcks med cementplattor och fönster och dörrar är av stål. Denna metod har väckt uppmärksamhet på flera håll och har även använts för bygge av privatbostäder med lyckat resultat. Metoden kommer med flera fördelar:

 • Allt material kan köpas in lokalt.
 • Det går snabbt att resa byggnaderna.
 • Byggnaderna blir extremt hållbara.
 • Metoden är mycket kostnadseffektiv.
 • Skolan kan byggas med helt okvalificerad arbetskraft (under ledning av en erfaren byggledare).
 • Materialåtgången är mycket låg.
 • Metoden fungerar i alla områden där ingen isolering krävs.
Vi bygger där skolorna behövs mest

Ofta gäller det avlägsna byar och flykting- och slumområden i Amazonasregionen och i Norra Colombia. Skolorna byggs i olika storlekar från två och upp till tretton salar. Om man går tvåskift, vilket man ofta gör, så bereds utrymme för 60 barn per sal. När en ny skola önskas upprättas ett skriftligt kontrakt mellan Ankarstiftelsens lokala partner, byns ledarskap och organisationen som kommer att ansvara för driften (oftast kommunen). När skolan är färdig invigs den och skänks som en gåva till byn. Mottagaren av skolan åtar sig att:

 • Tillhandahålla lämplig tomt (efter avstämning med kommunens skolplaneringsavdelning).
 • Tillhandahålla gratis arbetskraft (som arbetar under ledning av Ankarstiftelsens arbetsledare).
 • Stå för gjutning av bottenplatta.
 • Ansvara för drift och underhåll av den färdiga skolan.
 • Tillsätta lärare.

Ankarstiftelsen står för:

 • Materialkostnader
 • Transporter
 • Byggledning.
Bygg en skola med oss

Alla skolor har en sponsor som får möjlighet att smycka skolans ena gavel med egen text och motiv. Skolan kan exempelvis döpas till ”Radiohjälpens skola” eller ”Lill-Babs skola”. Väntelistan med förfrågningar om nya skolor är lång och förnyas ständigt. Vill du eller ditt företag vara med och sponsra eller vill du ha mer information eller prisuppgift, hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.