När vi anlände i en by i Amazonas…

…i mitten av 2000- talet brottades man med ett stort problem. Barnen i byn hade ständiga diarréer. Under torrperioden fanns inget annat än vatten från floden. Samma flod där ofiltrerat avloppsvatten rann ut. När byhövdingen Ana Maria fick hjälp av Ankarstiftelsen att bygga en reningsanläggning förändrades allt och magsjukdomarna minskade med imponerande 92%.

I Bello, Medellín fanns det gott om vatten.

En damm har anlagt uppe på berget och delgav frikostigt områdets toaletter sitt innehåll. På grund av föroreningar var vattnet otjänligt. I brist på andra möjligheter drack man ändå. Resultatet var magsjukdomar, ibland med dödlig utgång.

Under samma tid rapporterade Unicef en skrämmande statistik.

5000 dödsfall om dagen bland barn som fått i sig smutsigt vatten. Vi glädjs åt att siffran har sjunkit sedan dess men 800 barn som dör varje dag är fortfarande en katastrof utan like. Rent vatten borde vara en mänsklig rättighet.

Tidslinje

Före 2005

Omkring 100 borrade brunnar i Amazonasregionen. Inget underhåll eller inspektion.

2005

Den första vattenreningsanläggningen (anpassad för en by) byggs av studenterna Sara Andersson och Katarina Erlandsson från Skövdes högskola. De lever och arbetar i byn Puerto Triunfo med 300 invånare cirka en timmes båtfärd från staden Leticia i södra Colombia. Arbetet är en Minor Field Study i samarbete med KTH. Resultatet blir en trestegsanläggning med uppsamling/sedimentering, luftning i en trätrappa, sandfiltrering och i sista tanken drickbart vatten.

2007

Börje Erdtman och Ana Maria, byhövding i byn Puerto Rico, utvecklar en enklare tvåstegsanläggning för hushåll. Ett försök görs även i byskolan i Puerto Allegria. Dessvärre förstörs filtret i den anläggningen som ett resultat av dåligt underhåll.

2010

Ingrid Brauer startar ett vattenprojekt med finansiering för installation av byanläggningar i 10 byar samt ett fältlaboratorium för att kunna mäta vattenkvaliteten före och efter installation. En förstudie utförs byarna Puerto Rico och 12 de Octubre för studera samband mellan hälsa, vatten, hygien och matvanor. Resultaten visar att barn under fem år, i genomsnitt har diarré var tredje dag under torrperioden maj till oktober.

Initiativtagarna Sara och Katarina gör ett besök. Tillsammans bygger vi byanläggningar i 12 October, Progresso, La Libertad, El Vergel och utbildar vattenmästare i respektive by under 2010. Vi menar att om man dricker vatten renat med sandfilter så kommer diarréerna att försvinna – vilket visar sig stämma. På grund av bristande intresse fallerar projektet i två av byarna men i 12 Octobre och Progresso blir det succé och byborna använder vattnet dagligen. Vid en inspektion 2017 var anläggningarna fortfarande i bruk.

För månatliga inspektioner och kontroller av de nya anläggningarna utbildas Jovino och Pilar som härstammar från ursprungsbefolkningen men som talar engelska. Den svenska vattengruppen börjar göra årliga uppföljningsresor.

2011

Den svenska vattengruppen förstärks med V/A kompetens genom Lennart Holm.

2012

En grupp Sverige arbetar hemifrån med att förbättra metoden. Man bygger 50 filter som ska skeppas till Colombia. Filtren fastnar i tullen i den brasilianska staden Manaus och kommer aldrig fram. Trots upprepade efterforskningar får vi aldrig veta vad som hänt dem. Projektet fortsätter genom att vi bygger nya filter på plats i Amazonas. För att gynna den lokala handeln köper vi in allt material på plats. Paret Milena och Rafael från Colombia engagerar sig och börjar hålla lokala utbildningsmöten med vattenmästarna i byarna. De tar även ansvaret för inköp, logistik och inspektioner. Paret sammanför oss med den lokala miljöorganisationen Entropika. Ett samarbetsavtal signeras. Entropika tar över byggnation av nya sandfilter och inspektionsturerna. Tillsammans ska vi förse samtliga 26 byar längs Amazonfloden (inom 15 mil från staden Leticia) med rent vatten innan 2016. Med detta nya mål i sikte leds nu arbetet lokalt av Thomas Lafon från Entropika som skickar månatliga rapporter till den svenska vattengruppen.

2013

Vi når nya höjder med hjälp av två studenter från Väg och Vattenprogrammet på Chalmers. Jennifer Ringsby och Karin Blad har studerat vattenreningsanläggningarna med hjälp av ett HACKfält-laboratoriekit och knutit värdefulla kontakter med ett colombianskt universitet.

2014

Samarbete med den lokala miljöorganisationen Entropika (www.entropika.org) inleds. Dem hjälper oss både med inspektion och provtagning samt att bygga nya anläggningar.

2015

Funktion och design förbättras av studenterna Karin Bladh och Jennifer Ringsby från Chalmers Tekniska Högskola. De effektiviserar materialanvändning och kostnad för hushållsanläggningar i sitt examensarbete och förbättrar även de större anläggningarna. Tillsammans med den svenska volontärgruppen byggs en stor vattenreningsanläggning med kapacitet för 8000 liter vatten per dygn, i en skola i staden Leticia. På grund av dålig skötsel fungerar inte anläggningen som den ska. De 1200 eleverna fortsätter att ha diarréer och kan inte gå i skolan. Vissa veckor är skolan stängd på grund av alla magproblem. På initiativ av studenterna installeras sandfilter i tio hem på ön Fantasia som trots regelbundna översvämningar är hem åt många hundra människor. Sandfiltren förstörs nästan omgående i en översvämning.

En förstudie utförs i norra Colombia där grundvattnet är påverkat av saltvattensinfiltrering. Målet är att förse de skolor som byggs i Ankarstiftelsens regi, med rent, drickbart vatten.

2016

Entropika hittar en medfinansiär från Belgien som är beredd att stå för cirka hälften av kostnaden för sandfilterprojekten. Ankarstiftelsen tar beslut att medfinansiera en pilotstudie för rening av saltvattenpåverkat vatten i norra Colombia. Studierna pågår mellan 2016-2017 och den första pilotanläggningen i La Guajira beräknas vara klar i Januari 2018. Samma år tas också beslut om att installera sandfilter i det nybyggda Ankla Center i Medellin samt 200 i privathushåll i området. En fortsatt utvärdering av sandfiltrens effektivitet görs. Entropika bygger ett antal prototyper för att kvalitativt utvärdera effekten av snabbare genomströmning på vattenkvaliteten,( E.coli, färg och smak) effekten av solljus på det biologiska skiktet och på vattenkvaliteten samt effekten på vattenkvaliteten av hur ofta sandfiltret används (en gång om dagen versus tre gånger om dagen).

2017

En helt separat volontärresa genomförs med ”Tema vatten.” 12 deltagare reser till Amazonas för den årliga svenska inspektionen av samtliga anläggningar samt installation av 56 sandfilter i byn Vista Allegre på den Peruanska sidan av Amazonfloden. De flesta filter installeras numer av Entropikas team och arbetet pågår året runt enligt överenskommelse med svenska vattengruppen.
Vår vision

Sedan 150 år tillbaka har man använt sand för att rena vatten i svenska reningsverk. Metoden att rena i mindre kärl blev känd tack vare ett examensarbete av två tjejer från KTH. Det enklaste sättet att rädda 292.000 barn varje år är att sprida kunskapen. Ankarstiftelsens vattenprojekt ska förse alla byar (där intresse finns) längs Amazonfloden från Leticia till Puerto Narino, (ca 13 mil) med tjänligt dricksvatten. Detta ska vi göra genom att installera brunnar eller småskaliga vattenreningsanläggningar för skolor och hushåll samt regelbundet följa upp och mäta vattenkvaliteten.

Kontroll och inspektion

Vattenreningsanläggningarna i byarna i Amazonas sköts av en vattenmästare som åtar sig att producera minst 2000 liter vatten av godkänt kvalitet per dag. Utöver den dagliga driften ansvarar vattenmästaren även för underhåll och service av anläggningen. Reningsmetoden är sedimentering samt långsam filtrering i sandfilter. Sandreningen ska ta ca 10 timmar per 1000 liter vatten och utförs enligt följande instruktion:

 1. Förse första tanken med vatten antingen genom att pumpa flodvatten eller genom tank med regnvatten från tak.
 2. Luftning och tillsättning av aluminiumsulfat enligt särskild instruktion. Detta steg underlättar sedimenteringen i nästa steg men kan eventuellt hoppas över om vattnet inte är så smutsigt.
 3. Sedimentering.
 4. Sandfilter. Rena vattnet genom att släppa vattnet genom sanden. En tumregel för tidsåtgång är cirka 100 liter vatten per timme.
 5. Se till att sandfiltret alltid är blött och är täckt av vatten, att alla rör och delar är hela samt observera det bakteriologiska ytskiktet.
 6. Anteckna producerad volym samt notera fel och behov av reservdelar i loggbok.

Ungefär var fjortonde dag ska sedimentet i tank två tas bort, antingen via ett särskilt sedimenteringsutlopp eller genom att man häller ut allt vatten och tvättar tanken. Ungefär varannan vecka ska man se över sandytan. Om den biologiska huden har blivit för tjock, dvs mer än ett par centimeter, så ska man skrapa bort en del. Dock måste ett tunt skikt lämnas kvar så att de goda bakterierna kan fortsätta arbeta.

Vattenkvalitet

Ankarstiftelsen har sedan 2010 haft tillgång till ett HACH fältlaboratorium. Följande parametrar ska mätas:

 • pH
 • Turbiditet (genomskinlighet)
 • Genomströmningshastighet vid sandfiltrets utsläpp
 • Bakterieförekomst för tjänlig nivå

I samband med donationen av fältlabutrustningen gjordes också en omfattande analys av metaller och vattnets allmänna status. Proverna analyserades i Bogota, drygt 100 mil från Leticia. Det var en logistisk utmaning att få proverna levererade i tid (inom sex timmar från provtagningstillfället) till laboratoriet.

Vattenprover tas numer på alla 3-stegsanläggningar samt ett urval av 2-stegsanläggningar ungefär en gång i månaden. Diskussioner pågår, med påtryckningar från ett colombianskt universitet, att Amazonasregionens vattenavdelning ska göra parallella kvalitetskontrolle

Status 2018
Samhälle Beskrivning Antal familjer per samhälle År
Puerto Triunfo Biosandfilter för hushåll och skola 41 hushåll och skola 2005 – Den första anläggningen,
2011 – utökning
Puerto Rico Biosandfilter för hushåll och skola 36 hushåll och skola 2007-2012
Progresso Biosandfilter för by 48 hushåll 2010,
2013 distribution av vatten.
12 Octobre Biosandfilter för by och skola 44 hushåll (totalt) 2010
12 Octobre 21 biosandfilter för hushåll. Byggdes av kvinnor i en gemensam workshop 21 hushåll 2013
La Libertad Biosandfilter för by Byn ville ej tillsätta vattenmästare att sköta anläggningen. Lades ned. 2011
El Vergel Biosandfilter för by Byn ville ej tillsätta vattenmästare att sköta anläggningen. Lades ned 2012
Guanna Barra Brasilien Biosandfilter för skola Skola 2012
Enstaka 2 –stegs anläggningar i Zarragozza, Puerto Narino, Parque Ecologico Mundo Amazonico,
Macedonia.
2012
Pachu Vela , Leticia Ett biosandfilter för skola 1300 barn 2013 (Sköttes ej).
Ny brunn 2014.
Ny anläggning på ny plats 2017
Villa Andrea 5 st biosandfilter för skola och hushåll
12 st biosandfilter
22 hushåll 2013
2017
Fantasia 10 st biosandfilter 300 personer 2013
Mocagua 1 biosandfilter för by och skola
10-20 st biosandfilter för hushåll i ytterkanten av byn.
Skola
70 hushåll.
2014
San Martin Biosandfilter för skola med distribution till hushåll Ca 70 hushåll 2014
Chineria, Peru Biosandfilter för hushåll 42 hushåll 2014
Canaan Brunn med torn och distribution med biosandfilter i varje hushåll. Ca 25 hushåll
Komplettering
2014
2017
San Jose 1 existerande brunn & torn med distribution till hushåll. Inget filter. Ca 40 hushåll 2015
Palmeras Biosandfilter för by Ca 30 hushåll 2015
San Antonio de Lagos Biosandfilter för hushåll 2 filter ( ca 10 hushåll) 2016
San Fransisco Biosandfilter för hushåll 43 hushåll 2016
Santaren Biosandfilter för hushåll 2016
Vista Allegre Biosandfilter för hushåll 57 hushåll 2016
Nuevo Paradiso Biosandfilter för hushåll 22 hushåll 2016-2017
Afacinte skolan Biosandfilter för skola 1 skola 2017
El Granizal ,Medellin Sawyerfilter för hushåll
(membranfilter)
176 hushåll för familjer med barn I Ancla Center 2017
Ancla Center, Medeelin Sawyerfilter för by 1 hus 2017
San Juan de Barranco 14 biosandfilter för hushåll 2017
Tipisca Biosandfilter 30 hushåll 2017
Vattenteamet

Det finns ett lokalt vattenteam i Amazonas som har till uppgift att följa upp hur vattenreningsanläggningarna fungerar och att mäta vattenkvaliteten. Dessutom hjälper de till med att utbilda vattenmästarna i skötsel och underhåll. Vattenteamet besöker varje by en gång i månaden då det är möjligt att komma fram till byarna med båt, (i torrperioden torkar de mindre bifloderna ut och det blir omöjligt att nå byarna). Man har en checklista till sin hjälp och gör varje gång en rapport med resultat från provtagningarna.

I varje by där vi installerat en trestegsanläggning finns en vattenmästare. Dennes uppgift är att pumpa upp vatten till reningsanläggningen varje dag, sköta och övervaka reningsprocessen samt att vakta anläggningen.

Vattenteamet består av:

 • Svensk projektsamordning: Ingrid Brauer (ansvarig och reseledare), Lennart Holm (tekniskt ansvarig).
 • Colombianskt vattenprojekt: Leds av Thomas Lafon som är ledare för Entropika. Xavier och Juan är tekniskt ansvariga. Det finns fem lokala vattenkoordinatorer som ansvarar för tre till fem samhällen var. Dessutom finns det vattenmästare i alla de samhällen som har en ”byanläggning för vattenrening”
 • Entropika: Ansvarar för installation av vattenreningsfilter samt för uppföljning, mätning och service.