Barn som upplevt krig och övergrepp bär på en alltför tung börda.

En börda som kommer att hamna i vägen för skolan, familjelivet och relationer med kompisarna om ingen hjälper och stöttar. Hela grundvalen för ett bra liv kan gå förlorad i ångest och trauma. Vi satsar nu hårt på att hjälpa barn i slum och flyktingområden i Medellíns utkanter.

I El Pinar, Medellín har vi byggt Ankla Center…

…som ett resultat av att vi fått upp ögonen för dessa barn och deras bördor. På första våningen ligger Skaparverkstaden där barn ges möjligheten att måla och skapa sig igenom sina trauman. Här får de även hjälp med läxläsning och undervisning i sexualkunskap. Andra våningen innefattar kontor, studierum för intensivkurser i engelska och data samt matlagningsmöjligheter. Tredje våningen rymmer lägenheter varav en inretts som nagelsalong för yrkesutbildning.

Projektansvarig är Maria Isabel Mesa.

Hon vet själv hur det känns att bära på en tung börda. Maria Isabel växte upp på gatan och i olika barnhem tillsammans med sin syster Johana. Tack vare en enorm viljestyrka och satsning från Ankarstiftelsen har hon lyckats bra i livet. Hon har avslutat sin högskoleutbildning och utöver verksamheten på Ankla Center reser hon och medarbetaren Geivy runt i olika skolor och undervisar. Projektet når runt 900 barn varje vecka och arbetet bara växer.

Ankla Center II

Ankla Center Colombia har under 2018 engagerat sig i en dröm: Att förbättra näringsförhållanden bland barnen som lever i området kring Ankla Center. Särskilt ännu längre upp i berget där undernäring och fattigdom är ett stort problem.

Allt började med visionen om att erbjuda en gratis måltid om dagen till barnen.

Vid ett besök i Sverige lade Maria Isabel (som är ordförande och grundare av Ankla Center) fram visionen till några inom Ankarstiftelsen och under hennes vistelse fick hon in tillräckligt med pengar för att köpa en fastighet i området där dom önskade starta projektet.

Således köptes i januari 2019 en fastighet som ligger bra till i området så att barnen lätt kan ta sig dit.

Nästa steg var att anpassa byggnaden med kök, matsal, toaletter, mm och man sökte kontakt med Internationella kommittén för Röda Korset som fick hjärta för detta och har tillsatt resurser för att utrusta köket samt renovera fastigheten och anpassa den så att Ankla Center på bästa sätt kan ta emot barnen.

Förutom mat skall det även erbjudas ett par av projekten som redan utförs i huvudbyggnaden men som dessa barn tidigare hade svårt att ta del av på grund av avståndet.

Vill du vara med och stötta driften skänk gärna en gåva och öronmärk det med AnklaCenter2/drift