Barn som upplevt krig och övergrepp bär på en alltför tung börda.

En börda som kommer att hamna i vägen för skolan, familjelivet och relationer med kompisarna om ingen hjälper och stöttar. Hela grundvalen för ett bra liv kan gå förlorad i ångest och trauma. Vi satsar nu hårt på att hjälpa barn i slum och flyktingområden i Medellíns utkanter.

I El Pinar, Medellín har vi byggt Ankla Center…

…som ett resultat av att vi fått upp ögonen för dessa barn och deras bördor. På första våningen ligger Skaparverkstaden där barn ges möjligheten att måla och skapa sig igenom sina trauman. Här får de även hjälp med läxläsning och undervisning i sexualkunskap. Andra våningen innefattar kontor, studierum för intensivkurser i engelska och data samt matlagningsmöjligheter. Tredje våningen rymmer lägenheter varav en inretts som nagelsalong för yrkesutbildning.

Projektansvarig är Maria Isabel Mesa.

Hon vet själv hur det känns att bära på en tung börda. Maria Isabel växte upp på gatan och i olika barnhem tillsammans med sin syster Johana. Tack vare en enorm viljestyrka och satsning från Ankarstiftelsen har hon lyckats bra i livet. Hon har avslutat sin högskoleutbildning och utöver verksamheten på Ankla Center reser hon och medarbetaren Geivy runt i olika skolor och undervisar. Projektet når runt 900 barn varje vecka och arbetet bara växer.