En rapport från fältet Vår vice ordförande, ekonomiansvarige och kontaktperson för vattenprojekt, Ingrid, har nyligen återvänt från en inspirerande resa till Colombia. Under sin vistelse har hon delat med sig av sina upplevelser och insikter från de olika projekt som Ankarstiftelsen är involverade i. Här är…