En rapport från fältet

Vår vice ordförande, ekonomiansvarige och kontaktperson för vattenprojekt, Ingrid, har nyligen återvänt från en inspirerande resa till Colombia. Under sin vistelse har hon delat med sig av sina upplevelser och insikter från de olika projekt som Ankarstiftelsen är involverade i. Här är en sammanfattning av hennes besök, som belyser både utmaningar och framsteg inom våra initiativ.

Engagerade studenter och antikorruptionsarbete

Ingrid inledde sin resa med att besöka Colegio Naval, där hon mötte ambitiösa elever som deltog i workshops om biologisk mångfald och colombiansk rätt och ordning, organiserade av Entropika. Hon träffade även en grupp från projektet medborgargranskning, som med stöd av Entropikas jurist har gjort flera anmälningar avseende korruption. Arbetet går långsamt, men engagemanget och ambitionerna är starka.

Projekt i San Juan och San Antonio

I San Juan installerades ett avancerat minireningsverk och en ny vattenmästare ska lära sig att sköta systemet. Ledningen i byn var mycket nöjd med den utbildning de fått i projektledning och baskunskaper i datorprogram. I San Antonio deltog tre grupper i regelbundna workshops: en kvinnogrupp, en ungdomsgrupp och en lärargrupp. Lunch intogs hos en framgångsrik mikrolånstagare som hade förbättrat sin familjs livssituation, medan andra mikrolånstagare stött på större utmaningar.

Statusgenomgång av vatteninstallationer

Under ett möte med vattenteamet gick Ingrid igenom statusen för de 42 vatteninstallationerna i 26 samhällen. Ett återkommande problem var att skolpersonal inte ville ta ansvar för rengöring av vattentankarna, vilket nu tas upp med utbildningscentret. Ett annat problem diskuterades i byn Puerto Triunfo, där invånarna inte vill betala för drift och underhåll av vattensystemet. Teamet beslutade att flytta fokus mot att sköta befintliga installationer bättre.

Utmaningar och lösningar i Puerto Triunfo

Under ett besök i Puerto Triunfo undersökte Ingrid och teamet byns vattenförsörjning. Tidigare hade byn ett fungerande trestegs vattenreningssystem, men problem uppstod när invånarna inte längre ville betala för driften. Många förlitar sig nu på regnvatten och små källor, vilket leder till hälsoproblem. Beslut fattades att börja installera membranfilter i alla hus för att förbättra vattensituationen.

Diskussioner om vattenförsörjning i Canan

Ingrid träffade representanter från byn Canan för att diskutera problem med deras solcellsdrivna vattenanläggning. En backuppump föreslogs som lösning för molniga dagar, och justeringar av solcellernas placering övervägs för att optimera effektiviteten. Denna lösning möttes med nöje och förväntan från byborna.

Avkoppling och reflektion

Efter en intensiv period av möten och diskussioner tog Ingrid en välbehövlig paus vid en fridfull bäck tillsammans med kollegor från Entropika. Upplevelsen var både avkopplande och nostalgisk, och gav en påminnelse om naturens skönhet och vikten av vårt arbete för att bevara den.

Ingrids resa till Colombia har gett värdefulla insikter och bekräftat betydelsen av Ankarstiftelsens projekt. Genom att möta både framgångar och utmaningar på plats kan vi fortsätta att utveckla och förbättra våra initiativ. Vi ser fram emot att bygga vidare på dessa erfarenheter och fortsätta vårt arbete för att förbättra livet för människorna i Colombia.