Världen präglas av stora behov, och det är människor som Börje som ser dessa behov och väljer att agera. Ankarstiftelsen har i över 30 år ägnat sig åt att bygga skolor i Colombia, och i en intervju med grundaren ges en insikt i resan, utmaningarna och de positiva förändringarna som skolorna har medfört.

Börjes engagemang i Colombia började med att han identifierade de omfattande behoven och kände att det var något han behövde göra. ”Det var de stora behoven jag såg,” delar han, och därmed inleddes en förändring.

Att bygga skolor innebär ofta oväntade utmaningar. Börje berättar om en situation där de initialt använde trä i konstruktionen och stod inför problem med hackspettar och myror. Lösningen kom i form av den gamla skiftesmetoden och övergång till betong. ”Mycket smart,” konstaterar Börje.

Skolorna har gett barnen den utbildning de förtjänar, men Börje påpekar också att detta har påskyndat urbaniseringen. Utbildningen öppnar dörrar till arbete, ibland på platser utanför byarna, vilket har påverkat samhällena.

För att stödja skolbyggnadsprojekten har Börje framgångsrikt inspirerat andra. Han nämner att när de delar sina rapporter förstår andra att det är ”lönsamt,” vilket har resulterat i en ökande efterfrågan på ”egna” skolor.

Börje delar även visioner om framtiden, inklusive planer på att bygga med ett skuggtak och använda klinker på golven för att skapa bekvämare och lättstädade utrymmen. Dessa åtgärder är inriktade på att möta framtida utmaningar och möjligheter för Ankarstiftelsens engagemang i Colombia.

I vissa delar av Colombia står Ankarstiftelsen inför ytterligare utmaningar, särskilt när det gäller höga temperaturer. För att adressera detta vill stiftelsen snart implementera speciella tak som kan resultera i några grader svalare skolsalar. Denna innovativa lösning kommer inte bara att skapa en mer behaglig undervisningsmiljö för eleverna utan också ytterligare förbättra skolornas hållbarhet och anpassning till de lokala klimatförhållandena.

För att säkerställa långsiktig hållbarhet av de byggda skolorna har Ankarstiftelsen lärt sig att använda mycket hållbara material. Detta steg är avgörande för att garantera att skolorna fortsätter att vara en tillgång för samhällena under lång tid framöver.

Börje delar med sig om hur Ankarstiftelsens påverkan sträcker sig långt bortom klassrummets väggar. ”Under min senaste resa till Amazonas 2023 träffade jag personligen fyra före detta elever som nu, tack vare den utbildning de fått genom Ankarstiftelsens skolor, har säkrat arbete och blivit en integrerad del av sina samhällen.” Dessa möten ger liv åt framgångsberättelser som bekräftar att utbildning inte bara förändrar individers liv utan också ger positiva avtryck i hela samhällen.

Sammanfattningsvis gläder sig Börje över att barnen får en utbildning som formar deras karaktär och moral och håller dem borta från kriminalitet och droger. Han betonar också att utbildade kvinnor inte längre föder 8-10 barn.

Slutligen, med en uppmaning till andra som är intresserade av att starta eller stödja liknande initiativ för utbildning och samhällsutveckling, delar Börje rådet att studera deras arbete noggrant, besöka skolorna och överväga att starta något liknande. I norra Kenya finns redan en stor skola som en av Ankarstiftelsens resenärer har byggt, och det är exempel på hur engagemang och handling kan göra verklig skillnad.

Läs mer om våra skolor här!
Eller kolla in vår youtube-kanal