I en spännande händelse har Ishashimana skolan nått en viktig milstolpe genom att officiellt bli erkänd som en ”Institución Etnoeducativa Rural” (Etno-utbildningsinstitution på landsbygden). Det här är inte bara en ny del av skolans historia, utan öppnar också upp för nya utbildningsmöjligheter och spännande projekt.

Övergång till en bredare utbildning

Godkännandet att utöka utbildningen är en spännande tidpunkt som påverkar eleverna direkt. Skolan blir nu en plats där eleverna kan fortsätta sin utbildning, antingen på gymnasienivå, högskolenivå eller genom olika projekt. Förändringen handlar inte bara om att lära sig ämnen, utan också om att utvecklas som människa, hantera känslor och förbereda sig för sitt framtida samhällsengagemang.

Fördelar för elever och personal

Att skolan officiellt erkänns som en ”Institución Etnoeducativa Rural” öppnar upp nya möjligheter för eleverna. Nu kan de välja olika vägar för sin fortsatta utbildning, antingen på tekniska eller högskoleinstitut, beroende på deras egna mål. Det här erkännandet är positivt inte bara för eleverna utan motiverar också skolpersonalen att fortsätta satsa på hög utbildningskvalitet.

En historisk dag

Skolans officiella erkännande som ”Institución Etnoeducativa Rural” ägde rum den 26 januari och är nu en viktig dag i skolans historia. Det här datumet kommer inte bara att vara ihågkommet som dagen då skolan fick ny status, utan också som början på en spännande period med nya möjligheter.

Spännande projekt på gång

Skolan stannar inte här; det pågår redan flera projekt tack vare engagerade lärare och akademiska koordinatorer. Det handlar om initiativ, såsom etableringen av ett bageri, trädplantering, en skräddarskola, återvinning och akvaponi, bland annat. Dessa projekt bidrar inte bara till att berika elevernas fritidssysselsättning, utan de utgör också en viktig drivkraft för hållbarhet och samhällsutveckling. Genom att engagera sig i dessa verksamheter främjas inte bara individuell tillväxt och kreativitet, utan det skapas även en positiv påverkan på samhället och miljön.

Spännande projekt på gång

Skolan stannar inte här; det pågår redan flera projekt tack vare engagerade lärare och akademiska koordinatorer. Det handlar om initiativ, såsom etableringen av ett bageri, trädplantering, en skräddarskola, återvinning och akvaponi, bland annat. Dessa projekt bidrar inte bara till att berika elevernas fritidssysselsättning, utan de utgör också en viktig drivkraft för hållbarhet och samhällsutveckling. Genom att engagera sig i dessa verksamheter främjas inte bara individuell tillväxt och kreativitet, utan det skapas även en positiv påverkan på samhället och miljön.

Här finns skolan på Google maps
Mer information om skolorna hittar du här!