Det hela började med en träff under julhandeln 2022 på Riche i Stockholm. Ett år senare har *Oliver, 21 år gammal, avslutat sitt straff, fått arbete och gått med i en fotbollsklubb. Dessutom har han nu boende.

Jag har alltid haft en önskan om att, när jag trappar ner i arbetslivet, kunna ge tillbaka till de som kanske inte haft det lika lätt och bra som jag själv. Så i februari 2023 kom jag i kontakt med gruppen Inkludera mera, initierad av ICA-handlaren Jonas Berg, som även var personen jag träffade på Riche i december. Gruppens målsättning är att stödja människor som hamnat i utanförskap.

Det var i samband med detta jag stötte på Ankarstiftelsen, tillsammans med Thomas Folcker och Thomas Lundgren, samt representanter från NOA, Nationella Operativa Enheten inom polisen där jag också är involverad i projektet Rätt Kurva. Under de kommande månaderna fick jag möjlighet att delta i möten på Österåkersanstalten, vilket ledde till att jag senare kunde ha individuella möten med interner för att diskutera mer privat, erbjuda coachning och diskutera näringslivsfrågor.

I maj kom jag i kontakt med Oliver, då 20 år gammal och avtjänade ett 2,5 års straff för grovt rån. Där startade vår gemensamma resa, med frekventa möten och kontinuerliga avstämningar med frivården, arbetslivet och i september fick han ett korttidsboende på tre månader innan han skulle bli fri i januari 2024. Under oktober genomförde vi en anställningsintervju på en ICA-butik, som jag hade förberett. Mötet gick galant och han påbörjade sin praktik där i november.

Arbetet har gått mycket bra och jag håller regelbundna uppföljningsmöten varannan vecka med de involverade ICA-handlarna. Oliver har nu ett anställningsavtal och tjänar sina egna pengar för första gången i sitt liv. Han bor nu i en lägenhet tillsammans med sina närmaste anhöriga i en mellanstor stad.

Nästa steg är ett kommande möte med fotbollsklubben och deras tränare. Oliver har en bakgrund som en mycket duktig talang inom fotboll.

Det är en otrolig känsla att ha kommit så här långt med en klient. Jag tänker nu på möjligheten att kunna uppnå samma framgång med nästa person. Jag är för närvarande involverad i nya möten på Österåker och hoppas kunna åka upp varannan tisdag under våren.

*För att bevara klientens integritet och säkerhet har vi valt att använda ett annat namn.

Christer Ekenstein 
Samtalscoach – Ankarstiftelsen

Läs mer om fängelsearbetet i Sverige här!