Världen präglas av stora behov, och det är människor som Börje som ser dessa behov och väljer att agera. Ankarstiftelsen har i över 30 år ägnat sig åt att bygga skolor i Colombia, och i en intervju med grundaren ges en insikt i resan, utmaningarna…