Ankarstiftelsen är glada över att kunna bidra till fredsarbetet i Colombia genom vårt senaste initiativ, ENPAZ-projektet. Genom att utbilda den unga generationen i fred och försoning strävar vi efter att skapa en långsiktig förändring. Vi har nu inlett ett pilotprojekt i norra Colombia under ledning av Maria Gyllensvärd, vår kontaktperson för fredsarbetet i landet.

Pilotprojekt i Norra Colombia

ENPAZ-projektet drivs tillsammans med vår partnerorganisation ACICDIT (Agencia de Cooperación Internacional Colombo-Canadiense para el Desarollo Integral Territorial) och äger rum på skolan Laureano Martínez. Omar Villa Diego, som leder UMU i Valledupar, är operativt ansvarig för projektet. Under de kommande tio veckorna kommer han att undervisa 80 elever två timmar i veckan. Undervisningen baseras på en bok med förlåtelse som ett centralt tema. Omar får stöd av Cesar Gomez, som sitter i styrelsen för ACICDIT.

Introduktionsmötet

Introduktionsmötet för projektet hölls tisdagen den 22 maj. Rektorn, lärarna och borgmästaren var närvarande, och vi presenterade projektets mål och innehåll. Maria delade exempel på hur ENPAZ har fungerat i andra länder och förklarade de huvudsakliga begreppen. Omar betonade vikten av att bygga en hållbar samhällsstruktur.

Positiva Reaktioner och Framtida Planer

Gensvaret var överväldigande positivt. Flera uttryckte önskemål om att även vuxna, föräldrar och hela samhället skulle få ta del av undervisningen. Borgmästaren delade händelsen på Instagram, och lärarna hade många frågor.

Ankarstiftelsen kommer att trycka 1700 exemplar av boken för att användas i andra skolor. Projektet kommer att utvärderas, och resultaten kommer att presenteras för den colombianska kongressen. Vi hoppas att detta initiativ i framtiden leder till ett politiskt beslut där fredsundervisning blir ett obligatoriskt ämne i alla årskurser i Colombia.

Vi ser fram emot att följa utvecklingen av detta viktiga projekt och tackar alla inblandade för deras engagemang och stöd.