Under hela augusti och september kommer vi att köra vår kampanj ”Låt bollen rulla!” för att samla in pengar till våra fotbollsprojekt. Vi vill ge barnen en möjlighet att utvecklas socialt, hitta mening i tillvaron och undvika risken att dras in i kriminella aktiviteter och droger….